ZASADY ZWROTU VAT DLA PODRÓŻNYCH

Regulacje prawne

Prawo do otrzymania zwrotu podatku mają wyłącznie podróżni będący osobami fizycznymi, którzy nie mają stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej.

Podróżny może żądać zwrotu podatku VAT, jeżeli kwota zakupów wraz z podatkiem VAT, wynikająca z imiennego dokumentu wystawionego przez jednego sprzedawcę, wynosi minimum 200 zł.

Wywóz towarów może być dokonany nie później niż w ostatnim dniu 3 miesiąca następującego po miesiącu dokonania zakupu.


Zakupy

Przy dokonywaniu zakupów w sklepach oznaczonych „TAX FREE for tourist” poproś o wystawienie dokumentu TAX FREE.
Prosimy o wzięcie pod uwagę, że na Lotnisku Chopina do refundacji w gotówce przyjmowane są tylko czeki GLOBAL BLUE oraz PLANET.


Sprawne uzyskanie zwrotu VAT na lotnisku

Prosimy o przybycie na lotnisko nie później niż w momencie rozpoczęcia odprawy na dany lot (dla wielu lotów długodystansowych odprawa rozpoczyna się już 3h przed odlotem).

Zakupy, za które podróżny chce uzyskać zwrot VAT powinny znaleźć się zapakowane w bagażu podręcznym lub zasadniczym. W bagażu należy umieścić wszystkie zakupy, za które podróżny chce uzyskać zwrot podatku.

Uwaga!!!
Jeżeli zakupione towary zapakowane są do bagażu zasadniczego w pierwszej kolejności zarejestruj bagaż na stanowisku odprawy biletowo-bagażowej check-in, a następnie po otrzymaniu przywieszki bagażowej zabierz bagaż i udaj się z nim do stanowiska Urzędu Celno-Skarbowego (pomiędzy strefami check-in B i C).

Jeżeli zakupione towary zapakowane są do bagażu podręcznego będziesz musiał okazać je wraz z dokumentami na stanowisku celnym po przejściu kontroli paszportowej. Jeżeli lecisz transferem przez inne państwo UE (np. Warszawa - Frankfurt - New York) stempel celny musisz uzyskać w ostatnim państwie UE (na lotnisku we Frankfurcie w tym przypadku).


Potwierdzenie celne

Pokaż paszport oraz zakupy na granicy w celu ostemplowania dokumentu TAX FREE przez funkcjonariusza Urzędu Celno-Skarbowego. Urząd znajduje się w na poziomie odlotów pomiędzy strefami check-in B i C oraz w strefie pasażerskiej po przejściu kontroli paszportowej. Bez potwierdzenia celnego nie uzyskasz zwrotu podatku.


Zwrot podatku

Uzyskaj zwrot podatku w gotówce w jednym z punktów refundacyjnych:

International Currency Exchange, odloty, check-in wyspa D, czeki GLOBAL BLUE/PLANET
International Currency Exchange, odloty, strefa pasażerska Schengen, 05:00 – do ostatniego lotu, czeki GLOBAL BLUE/PLANET
International Currency Exchange, odloty, strefa pasażerska non-Schengen, 05:00 – do ostatniego lotu, czeki GLOBAL BLUE/PLANET
Money World, przyloty, strefa ogólnodostępna, 06:00 – do ostatniego lotu, czeki GLOBAL BLUE
 

Lista wpisów jest pusta.

Informacja
lotniskowa
dla podróżnych
+48 22 650 42 20 telefon czynny jest 24h
siedem dni w tygodniu