Władze i kierownictwo Portu

Mariusz Szpikowski

 

Naczelny Dyrektor PPL, Dyrektor Lotniska Chopina w Warszawie

Od stycznia 2016 roku Mariusz Szpikowski piastuje stanowisko Naczelnego Dyrektora Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” oraz Dyrektora Lotniska Chopina w Warszawie.

Karierę zawodową rozpoczynał w międzynarodowych firmach audytorskich, KPMG oraz Ernst & Young. W latach 2000-2006 pełnił funkcję Dyrektora Finansowego i Prokurenta w firmie Carrier Polska – spółce z Grupy United Technologies Corporation notowanej na giełdzie w Nowym Jorku (NYSE).

W latach 2007 - 2008 był wiceprezesem zarządu i dyrektorem ds. finansów i handlu w Air Italy Polska Sp. z o.o. Następnie w latach 2008 - 2013 sprawował funkcję prezesa oraz  dyrektora ds. finansów i handlu w tej spółce, w 2011 r. przemianowanej na Air Poland sp. z o.o. Od lutego do czerwca 2013 był przewodniczącym rady nadzorczej Air Poland.

Następnie pracował w LOT Aircraft Maintenance Services (LOT AMS), gdzie przez rok, do października 2014, sprawował funkcję członka zarządu oraz dyrektora ds. finansów i restrukturyzacji.

Od października 2014 do kwietnia 2015 prowadził doradztwo inwestycyjne w branży lotniczej na rynku zagranicznym.

Ostatnią funkcją sprawowaną przez Mariusza Szpikowskiego przed objęciem stanowiska Naczelnego Dyrektora PPL był członek zarządu ds. finansowych w firmie produkcyjnej z branży kolejowej, H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o., którą pełnił od kwietnia 2015 r.

W 1996 r. Mariusz Szpikowski uzyskał tytuł magistra anglistyki na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 1996— 1999 zdobył Certificate Stage przyznawany przez ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), międzynarodową organizację zrzeszającą specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania.
.


 

Dyrektor Pionu Finansowego


Karierę zawodową rozpoczął w 1995 roku na stanowisku Asystenta w Zespole Inwestycji Kapitałowych i Pakietów Mniejszościowych w Hevelius Management - firmie zarządzającej Drugim NFI S.A. Następnie był Inspektorem Ekonomicznym w Wydawnictwie Szkolnym i Pedagogicznym S.A. W latach 2000-2006 pracował w Przedsiębiorstwie Państwowym „Porty Lotnicze” na stanowisku Kierownika Działu Planowania i Controllingu. Przez kolejne dwa lata pełnił funkcję Dyrektora i Kierownika Zespołu Nowych Aktywów w Departamencie Inwestycji Kapitałowych w PKO Bank Polski S.A.

Jest absolwentem Wydziału Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył Studium Analityków Finansowych oraz z wyróżnieniem studia menedżerskie Executive Master of Business Administration. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu rachunkowości zarządczej, zarządzania, zarządzania finansami, zarządzania wartością przedsiębiorstw oraz specjalistycznych projektów lotniskowych.

W kręgu jego zainteresowań leżą rynek kapitałowy, mechanizmy i efekty prywatyzacji w Polsce, motocykle oraz sport.
 


Dyrektor Pionu Handlowego


Grzegorz Michorek został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Handlowego Lotniska Chopina. To doświadczony menadżer z ponad 17-letnim doświadczeniem w transporcie lotniczym.
 
Od początku swojej kariery związany był z lotniskiem w Krakowie, gdzie ostatnio pełnił funkcje Dyrektora Pionu Handlowego, a wcześniej Dyrektora Operacyjnego.

Do jego istotnych zawodowych sukcesów należy m.in. osiągnięcie znaczącego wzrostu przychodów Spółki w okresie zarządzania Pionem Handlowym, spektakularny wzrost ruchu pasażerskiego Kraków Airport do poziomu 4,2 mln pasażerów w roku 2015, wprowadzenie konkurencji w usługach obsługi naziemnej czy uruchomienie bazy operacyjnej Ryanair w Kraków Airport.

W 2000 roku ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na kierunku Zarządzanie i Marketing. W 2008 r. ukończył studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej z zarządzania infrastrukturą lotniskową. Obecnie kształci się również na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie / Ecole de Management de Normandie na kierunku Executive MBA i prowadzi wykłady na Politechnice Krakowskiej z zakresu marketingu portów lotniczych.

Jest członkiem Economic Committee ACI Europe, ukończył kursy IATA i ACI, a także kurs dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych.