„Zakup sprzętu operacyjnego dla Lotniskowej Straży Pożarnej Portu Lotniczego w Warszawie”

Projekt nr POIS.08.04.00-00-021/09 pn. „Zakup sprzętu operacyjnego dla Lotniskowej Straży Pożarnej Portu Lotniczego w Warszawie” zrealizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach w ramach VIII Osi Priorytetowej „Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportu” z Działania 8.4 „Bezpieczeństwo i ochrona transportu lotniczego”.
 
W dniu 9 lutego 2009 r. Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” (PPL) złożyło do Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) wniosek o dofinansowanie dla Projektu pn. „Zakup sprzętu operacyjnego dla Lotniskowej Straży Pożarnej Portu Lotniczego w Warszawie”. W dniu 16 grudnia 2009 r., PPL podpisało z CUPT umowę o dofinansowanie Projektu POIiŚ 8.4-21.
 
Wartość Projektu wynosi 11 607 327,44 PLN brutto, a kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 9 007 023,30 PLN.
 
W ramach Projektu kupiono 2 pojazdy ratowniczo-gaśnicze oraz 1 zestaw do usuwania unieruchomionych statków powietrznych. Realizacja Projektu stanowiła istotne wsparcie dla zagwarantowania bezpiecznej obsługi ruchu lotniczego na Lotnisku w Warszawie. W ramach Projektu zastąpiono dwa wyeksploatowane pojazdy ratowniczo-gaśnicze nowymi i tym samym utrzymano 9 kategorię interwencyjnego zabezpieczenia ratowniczo-gaśniczego w Porcie Lotniczym im. Fryderyka Chopina. Ponadto nowe pojazdy ratowniczo-gaśnicze pozwoliły na skrócenie czasu dojazdu do najodleglejszego progu drogi startowej do ok. 2 min 40 s.

Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie dysponował dotychczas jedynie sprzętem przeznaczonym do podnoszenia unieruchomionych statków powietrznych. Zakupiony w ramach Projektu i dostarczony we wrześniu 2009 r. zestaw do szybkiego usuwania unieruchomionych statków powietrznych, stanowi jego uzupełnienie i umożliwia bezpieczne usunięcie statku powietrznego z drogi startowej lub drogi kołowania.

Dostawa dwóch lotniskowych pojazdów ratowniczo-gaśniczym z zespołem gaśniczym na wysięgniku teleskopowym nastąpiła w IV kwartale 2012 r.Więcej informacji na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:
http://www.efrr.gov.pl
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/