Program promocji rozwoju połączeń lotniczych w roku 2017

 
Zapraszamy do zapoznania się i skorzystania z nowego Programu promocji rozwoju połączeń lotniczych w 2017 roku, polegającego na współfinansowaniu przez PPL działań marketingowych prowadzonych przez przewoźników lotniczych w zakresie promocji nowych tras regularnych uruchamianych w roku 2017 z Lotniska Chopina, na których będą oferowane co najmniej 3 rejsy w tygodniu. Kwota współfinansowania jest zależna od średniej tygodniowej liczby miejsc pasażerskich oferowanych przez przewoźnika na danej trasie. Jednocześnie możliwe będzie podwyższenie wartości współfinansowania, jeśli trasa spełni co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) trasa dalekiego zasięgu;
b) możliwość tranzytu na Lotnisku Chopina;
c) operowanie statkami powietrznymi o liczbie foteli większej niż 100;
d) czas operacji poza godzinami szczytu.

Wysokość udziału finansowego PPL jest uzależniona jest uzależniona od miejsca prowadzenia działań marketingowych - dla działań prowadzonych na rynkach zagranicznych wynosi maksimum 70%, a dla działań prowadzonych w Polsce maksimum 50%.

Pełny tekst Programu promocji rozwoju połączeń lotnicych w 2017 roku.

Załączniki:
Kontakt: aerosales.policy@polish-airports.com