Na usługi podlegające opłatom lotniskowym składają się usługi standardowe i dodatkowe.

Do usług standardowych zalicza się:
 
  • udostępnienie i utrzymanie obiektów i urządzeń Lotniska Chopina w Warszawie w celu wykonania operacji lądowania i startu statku powietrznego oraz standardowe usługi służb lotniskowych związane z obsługą tych operacji;
  • udostępnienie i utrzymanie obiektów i urządzeń Lotniska Chopina w Warszawie związanych z obsługą pasażerów odlatujących, przylatujących i transferowych w celu rozpoczęcia, zakończenia lub kontynuacji ich podróży lotniczej oraz standardowe usługi służb lotniskowych z tym związane, w tym standardowe usługi ochrony i kontroli bezpieczeństwa pasażerów i ich bagażu;
  • udostępnienie i utrzymanie miejsca do postoju statku powietrznego na płycie postojowej Lotniska Chopina w Warszawie oraz standardowe usługi służb lotniskowych z tym związane
Do usług dodatkowych zalicza się:
  • usługi zabezpieczenia, z wykorzystaniem pojazdu gaśniczego, tankowania lub roztankowania statku powietrznego, w szczególności w czasie wsiadania, wysiadania lub przebywania pasażerów na pokładzie statku powietrznego, przez Służby Ratownictwa – Lotniskowej Straży Pożarnej Lotniska Chopina w Warszawie;
  • dodatkowe usługi ochrony statku powietrznego w czasie postoju na Lotnisku Chopina w Warszawie przez wartownika służb odpowiedzialnych za ochronę lotniska.


Powyższe usługi nie obejmują usług obsługi naziemnej.

Za powyższe usługi pobierane są opłaty lotniskowe.

Zakres i standardy świadczonych usług określone są w Instrukcji operacyjnej Lotniska Chopina w Warszawie (INOP-EPWA), Regulaminie Użytkowania Portu Lotniczego Warszawa im. Fryderyka Chopina oraz szczegółowych instrukcjach i procedurach dostępnych dla użytkowników lotniska w dotyczącym ich zakresie.