Usługi podlegające opłatom infrastrukturalnym

Na usługi podlegające opłatom infrastrukturalnym składają się:
 

Do usług związanych z użytkowaniem scentralizowanej infrastruktury zalicza się udostępnienie:
 
 • stanowisk odprawy biletowo-bagażowej (check-in) w Terminalu A
 • stanowisk CUPPS (Common Use Passenger Processing System)
 • samoobsługowych stanowisk odprawy pasażerów - kiosków CUSS (Common Use Self Service)
 • sortowni bagażu w Terminalu A
 • płyty do odladzania
 • urządzenia do zasilania statków powietrznych w energię elektryczną 115/200V 400 Hz AC lub 28 V DC (GPU)
 • pomostu pasażerskiego
 • miejsca do parkowania dla pojazdu tankującego
 • mobilnej łączności radiowej (trunking system)
 • systemu informacji lotniskowej FIS (Flight Information System).


Do usług związanych z udostępnianiem urządzeń i powierzchni lotniska zalicza się udostępnienie urządzeń i powierzchni lotniska dla obsługi:
 
 • w zakresie administracji naziemnej i nadzoru
 • pasażerów w Terminalu A
 • pasażerów w Terminalu General Aviation
 • statków powietrznych
 • towarów lub poczty
 • w zakresie zaopatrzenia pokładowego (catering)
 • w zakresie zaopatrzenia statków powietrznych w materiały napędowe.


Do pozostałych usług infrastrukturalnych zalicza się udostępnianie stanowisk web check-in w Terminalu A Lotniska Chopina w Warszawie.

Za powyższe usługi pobierane są opłaty infrastrukturalne.

Zakres i standardy świadczonych usług określone są w Instrukcji Operacyjnej Lotniska Chopina w Warszawie (INOP-EPWA), Regulaminie Użytkowania Lotniska Chopina w Warszawie oraz szczegółowych instrukcjach i procedurach dostępnych dla użytkowników lotniska w dotyczącym ich zakresie.