ENGLISH VERSION


 
Uwaga: Od 28 marca 2022 r. na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów zniesione zostają wszelkie ograniczenia pandemiczne w podróżowaniu do Polski, co oznacza, że nie ma już obowiązku legitymowania się podczas przekraczania granicy certyfikatami szczepienia, wykonywania testów w kierunku SARS-CoV-2 ani odbywania tzw. kwarantanny przyjazdowej.

Link do przedmiotowego rozporządzenia: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/679

Zniesienie obowiązku noszenia maseczek

Od 28 marca 2022 zasłanianie ust i nosa na naszym lotnisku nie jest obowiązkowe, niemniej w dalszym ciągu zalecamy ich stosowanie.
Zasady dotyczące noszenia maseczek na pokładach samolotów będą regulowane niezależnie od rozporządzenia przez linie lotnicze.
W związku ze zmieniającymi się warunkami i przepisami sanitarnymi zarówno w kraju, jak i za granicą, doradzamy weryfikację aktualnie obowiązujących obostrzeń przed każdym lotem (w dniu wylotu).
 

Rejestracja on-line dla punktów testowania obsługiwanych przez  Centrum Medyczne Damiana (Dotyczy:  Stanowisko nr 1 - Hala Odbioru Bagażu, Parking P3)

Wszystkie osoby planujące wykonanie testu na Lotnisku (w punktach obsługiwanych przez CM Damiana ) prosimy o dokonanie rejestracji on-line. Rejestracja przyśpiesza cały proces i przyczynia się do ograniczenia kolejek do przeprowadzenia testu.

Rejestracja jest dobrowolna – ale znacznie przyśpiesza obsługę oczekujących, nie jest równoznaczna ze zobowiązaniem do skorzystania z punktu testowania CM Damiana. Osoby, które zarejestrują się w CM Damiana mogą skorzystać również z punktów MSWiA, przy czym będą musiały dokonać ponownej rejestracji na stanowisku recepcyjnym.

Rejestracja:
• Wersja Polska: https://lp.damian.pl/chopinairport/
• Wersja Angielska: https://lp.damian.pl/en/chopinairport/
• Wersja Rosyjska: https://lp.damian.pl/ru/chopinairport/  
 
 
 

Punkt testowania - hala odbioru bagażu:

W hali odbioru bagażu znajduje się jeden punkt testowania w kierunku COVID-19 - przy stanowisku nr 1.Punkt testowania - Stanowisko nr 1 (taśma odbioru bagażu nr 1)

 
DZIAŁALNOŚĆ ZAWIESZONA DO 31 SIERPNIA 2022

 
Informacja: na miejscu znajduje się numer kontaktowy do ratownika, który w razie potrzeby podejdzie w celu wykonania testu.


Punktów pobrań zorganizowany przez Centrum Medyczne Damiana, znajduje się w hali odbioru bagażu, przy taśmie nr 1.
 
przeznaczenie: pasażerowie po kontroli paszportowej oraz sanitarnej (hala odbioru bagażu)
czynny: codziennie
godziny otwarcia: 12:00 - 20:00
rodzaj testu: szybki test antygenowy
czas oczekiwania: około 20 minut
wynik medyczny: wydany w formie papierowej w języku polskim i angielskim
koszt: 150 PLN

Rejestracja:
• Wersja Polska: https://lp.damian.pl/chopinairport/
• Wersja Angielska: https://lp.damian.pl/en/chopinairport/
• Wersja Rosyjska: https://lp.damian.pl/ru/chopinairport/,

 

Ogólnodostępne punkty testowania w Terminalu A Lotniska Chopina:

 

Punkt testowania COVID-19 (Your Med) - Terminal A - Antresola w hali odlotów, strefa AB

Lokalizacja: strefa AB, poziom antresoli (wjazd schodami ruchomymi po lewej stronie od wejścia do Terminala lub schodami obok kawiarni ILLY - na prawo od wejścia do Terminala)

• przeznaczenie: punkt ogólnodostępny
• czynny: 7:00 - 20:00
rodzaj testu: Test antygenowy i PCR
czas oczekiwania: test antygenowy - 20 minut, PCR - 6h
koszt: 150 PLN (test antygenowy), 420 PLN (PCR)
zaświadczenie do podróży w jęz. obcym: w cenie testu
płatność: karta i gotówka (preferowana płatność kartą)

 

Punkt testowania COVID-19 (DIAGNOSTYKA) - Terminal A - Hala przylotów

Lokalizacja: poziom przylotów (dolny) - w rejonie Wyjścia nr 2 (pod strefami odlotów CDE).

• przeznaczenie: punkt ogólnodostępny
• czynny: piątek-niedziela 8:00 - 18:00
rodzaj testu: test antygenowy, PCR i PCR cito
czas oczekiwania: test antygenowy - 20 minut, PCR - 24h, PCR cito - 1h
koszt: 150 PLN (test antygenowy), 290 PLN (PCR), 699 PLN (PCR cito)
zaświadczenie do podróży w jęz. obcym: j.pol: 0 PLN, j.ang. i jez.niem.: 45 PLN
płatność: karta i gotówka (preferowana płatność kartą)
 

Ogólnodostępne punkty testowania w rejonie Lotniska Chopina:

 

Punkt testowania COVID-19 na parkingu P3 (Centrum Medyczne Damiana),

Lokalizacja: punkt znajduje się na dolnym poziomie (przylotów) - pomiędzy wyjściem ze stacji kolejki SKM i Terminala Autokarowego a Hotelem (przy wjeździe na parking)
 
• przeznaczenie: punkt ogólnodostępny
• czynny: 8:00 - 20:00
rodzaj testu: Test antygenowe, RT-PCR, RT-PCR w trybie CITO
czas oczekiwania: około 20 minut; RT-PCR  do 24h, RT-PCR w trybie CITO - około 6 godzin*
• wynik medyczny: wydawany w języku polskim i angielskim
koszt: 150 PLN (test antygenowy), 420 PLN (test RT-PCR), 420 PLN (test RT-PCR w trybie CITO)
płatność: karta

Rejestracja:
• Wersja Polska: https://lp.damian.pl/chopinairport/
•  Wersja Angielska: https://lp.damian.pl/en/chopinairport/
•  Wersja Rosyjska: https://lp.damian.pl/ru/chopinairport/,

*czas liczony jest od okrągłej godziny od pobrania materiału; możliwość wykonania testu RT-PCR w trybie CITO w przypadku pobrania materiału w godzinach 08:00-18:00

 
 

WAŻNE:

Niniejszy komunikat ma wyłącznie charakter informacyjny i nie może stanowić podstawy do rozstrzygania w indywidualnych przypadkach. Weryfikację na podstawie przedstawionego do kontroli dokumentu oraz ostateczną decyzję w kwestii objęcia danej osoby kwarantanną lub podstaw do zwolnienia z takiego wymogu podejmie funkcjonariusz SG dokonujący kontroli granicznej.

W sprawach spornych/wątpliwych/losowych dot. obostrzeń sanitarnych/kwarantanny/ szczepień - w tym zasad zwolnień, skrócenia czasu jej trwania - jedynym właściwym organem jest tylko Państwowy (Graniczny) Inspektor Sanitarny na poziomie lokalnym, lub organ wyższego szczebla czyli Minister właściwy ds. Zdrowia (Główny Inspektor Sanitarny).