ENGLISH VERSION

Zasady dla podróżnych przybywających do Polski
z państw członkowskich Unii Europejskiej, ze strefy Schengen


Zasady dla podróżnych przybywających do Polski
spoza Unii Europejskiej, spoza strefy Schengen


Aktualne informacje Straży Granicznej dla podróżnych:
Kwarantanna po przekroczeniu granicy

 
 
Uprzejmie informujemy, że pasażerowie, którzy po przylocie do Polski spoza strefy Schengen lub spoza Unii Europejskiej, chcą wykonać test, aby zgodnie z obowiązującymi przepisami uzyskać zwolnienie z kwarantanny (dotyczy wyłącznie pasażerów zaszczepionych) mogą korzystać ze wszystkich punktów do testowania znajdujących się na Lotnisku Chopina.

Uwaga 1: na lotnisku znajduje się punkt testowania przed granicą, ale ze względów operacyjnych jest on dostępny tylko dla pasażerów z części lotów - pozostali pasażerowie mogą skorzystać z punktów testowania po przekroczeniu granicy.

Uwaga 2: Warunkiem zwolnienia z kwarantanny pasażerów, którzy przekroczyli granicę jest wykonanie testu na lotnisku w ciągu trzech godzin od przekroczenia granicy (przejścia kontroli paszportowej) i negatywny wynik tego testu.
 
 
Rejestracja on-line dla punktów testowania obsługiwanych przez  Centrum Medyczne Damiana
(Dotyczy: Gate 1N-4N, Stanowisko nr 1 - Hala Odbioru Bagażu, Parking P3):


Wszystkie osoby planujące wykonanie testu na Lotnisku (w punktach obsługiwanych przez CM Damiana ) prosimy o dokonanie rejestracji on-line. Rejestracja przyśpiesza cały proces i przyczynia się do ograniczenia kolejek do przeprowadzenia testu.

Rejestracja jest dobrowolna – ale znacznie przyśpiesza obsługę oczekujących, nie jest równoznaczna ze zobowiązaniem do skorzystania z punktu testowania CM Damiana. Osoby, które zarejestrują się w CM Damiana mogą skorzystać również z punktów MSWiA, przy czym będą musiały dokonać ponownej rejestracji na stanowisku recepcyjnym.

Rejestracja:
• Wersja Polska: https://lp.damian.pl/chopinairport/
• Wersja Angielska: https://lp.damian.pl/en/chopinairport/
• Wersja Rosyjska: https://lp.damian.pl/ru/chopinairport/
 

Aktualne zasady i ograniczenia                              Informacje dla podróżujących

 

Punkt testowania w strefie non-Schengen:


Gate 1N-4N (pirs północny)

Punkt pobrań zorganizowany przez Centrum Medyczne Damiana znajduje się w pirsie północnym przy Gate 1N-4N.
 
przeznaczenie: pasażerowie Non Schengen z wybranych lotów.
czynny: codziennie
godziny otwarcia: od pierwszego do ostatniego planowego przylotu.
rodzaj testu: szybki test antygenowy
czas oczekiwania: około 20 minut
wynik medyczny: wydany w formie papierowej w języku polskim i angielskim
koszt: 150 PLN

Rejestracja:
• Wersja Polska: https://lp.damian.pl/chopinairport/
• Wersja Angielska: https://lp.damian.pl/en/chopinairport/
• Wersja Rosyjska: https://lp.damian.pl/ru/chopinairport/,Punkty testowania - hala odbioru bagażu:

W hali odbioru bagażu znajdują się dwa punkty testowania w kierunku COVID-19 - przy stanowisku nr 1 oraz przy stanowisku nr 7.Punkt testowania - Stanowisko nr 1 (taśma odbioru bagażu nr 1)

Punktów pobrań zorganizowany przez Centrum Medyczne Damiana, znajduje się w hali odbioru bagażu, przy taśmie nr 1.
 
przeznaczenie: pasażerowie po kontroli paszportowej oraz sanitarnej (hala odbioru bagażu)
czynny: codziennie
godziny otwarcia: od pierwszego do ostatniego planowego przylotu.
rodzaj testu: szybki test antygenowy
czas oczekiwania: około 20 minut
wynik medyczny: wydany w formie papierowej w języku polskim i angielskim
koszt: 150 PLN

Rejestracja:
• Wersja Polska: https://lp.damian.pl/chopinairport/
• Wersja Angielska: https://lp.damian.pl/en/chopinairport/
• Wersja Rosyjska: https://lp.damian.pl/ru/chopinairport/,Punkt testowania - Stanowisko nr 7 (taśma odbioru bagażu nr 7)

Punkt pobrań zorganizowany przez szpital MSWiA, znajduje się w hali odbioru bagażu, przy taśmie nr 7.
 
przeznaczenie: pasażerowie po kontroli paszportowej oraz sanitarnej (hala odbioru bagażu)
czynny: codziennie
godziny otwarcia: od 6:00 - do ostatniego pasażera
rodzaj testu: antygenowy
czas oczekiwania: około 20 minut
wynik medyczny: papierowy w języku angielskim
koszt: 200 PLN  
 

 

Ogólnodostępne punkty testowania na Lotnisku Chopina:


Punkt testowania COVID-19 (MSWiA) - Centrum Konferencyjne Lotniska Chopina

Lokalizacja: punkt znajduje się obok wyjścia (zewnętrznego) ze stacji kolejki, przy wejściu na taras widokowy.
Aby do niego dotrzeć należy zejść na poziom przylotów (dolny) i kierować się na lewo (patrząc w stronę lotniska), wzdłuż fasady terminala.

• przeznaczenie: punkt ogólnodostępny
• czynny: 24/7
rodzaj testu: Test antygenowy i PCR, PCR CITO
czas oczekiwania: test antygenowy - 20 minut, RT-PCR od 4 do 8h, RT-PCR CITO - do 30 minut
• wynik medyczny: wydany w formie papierowej w języku angielskim
koszt: 200 PLN (test antygenowy), 520 PLN (test RT-PCR), 800 PLN (test RT-PCR w trybie CITO)

 

Punkt testowania COVID-19 na parkingu P3 (Centrum Medyczne Damiana),

Lokalizacja: punkt znajduje się na dolnym poziomie (przylotów) - pomiędzy wyjściem ze stacji kolejki SKM i Terminala Autokarowego a Hotelem (przy wjeździe na parking)
 
• przeznaczenie: punkt ogólnodostępny
• czynny: 8:00 - 20:00
rodzaj testu: Test antygenowe, RT-PCR, RT-PCR w trybie CITO
czas oczekiwania: około 20 minut; RT-PCR  do 24h, RT-PCR w trybie CITO - około 6 godzin*
• wynik medyczny: wydawany w języku polskim i angielskim
koszt: 150 PLN (test antygenowy), 420 PLN (test RT-PCR), 420 PLN (test RT-PCR w trybie CITO),

Rejestracja:
• Wersja Polska: https://lp.damian.pl/chopinairport/
•  Wersja Angielska: https://lp.damian.pl/en/chopinairport/
•  Wersja Rosyjska: https://lp.damian.pl/ru/chopinairport/,

*czas liczony jest od okrągłej godziny od pobrania materiału; możliwość wykonania testu RT-PCR w trybie CITO w przypadku pobrania materiału w godzinach 08:00-18:00


Przypominamy, że od 18 grudnia test na COVID 19, który zwolni osoby uprawnione wg. rozporządzenia z obowiązku kwarantanny, można wykonać we wszystkich punktach testowania na terenie lotniska w ciągu 3 godzin od momentu przekroczenia granicy.

 

WAŻNE:

Niniejszy komunikat ma wyłącznie charakter informacyjny i nie może stanowić podstawy do rozstrzygania w indywidualnych przypadkach. Weryfikację na podstawie przedstawionego do kontroli dokumentu oraz ostateczną decyzję w kwestii objęcia danej osoby kwarantanną lub podstaw do zwolnienia z takiego wymogu podejmie funkcjonariusz SG dokonujący kontroli granicznej.

W sprawach spornych/wątpliwych/losowych dot. obostrzeń sanitarnych/kwarantanny/ szczepień - w tym zasad zwolnień, skrócenia czasu jej trwania - jedynym właściwym organem jest tylko Państwowy (Graniczny) Inspektor Sanitarny na poziomie lokalnym, lub organ wyższego szczebla czyli Minister właściwy ds. Zdrowia (Główny Inspektor Sanitarny).