Zmiany w Strefie Kiss and Fly

Od 2 stycznia 2018 roku, w rok po uruchomieniu strefy Kiss & Fly zmieniają się niektóre z warunków jej funkcjonowania. Znika ograniczenie 30 minut pomiędzy kolejnymi bezpłatnymi wjazdami. Lotnisko wprowadza również jasne zasady dotyczące obsługi osób niepełnosprawnych i o ograniczonej sprawności ruchowej (PRM), a także dodatkowy system ułatwiający szybszy wyjazd ze Strefy Kiss & Fly, czy też możliwość dokonania opłaty  „zbliżeniowo” bez konieczności wysiadania z samochodu.

Lotnisko Chopina wychodzi naprzeciw osobom niepełnosprawnym i o ograniczonej sprawności ruchowej (PRM)

Wprowadzamy jasne zasady dotyczące obsługi osób niepełnosprawnych i o ograniczonej sprawności ruchowej (PRM). Ze względu trudności w poruszaniu się lub konieczność wyjęcia i rozłożenia specjalistycznych wózków, lub urządzeń wspomagających poruszanie się, wyjście z samochodu może zająć więcej niż 7 minut. Dlatego w takich przypadkach umożliwiliśmy przedłużenie pobytu w strefie Kiss & Fly do 20 minut. Wystarczy zgłosić taką potrzebę przez intercom podczas pobierania biletu wjazdu do strefy, przy czym wydłużony czas przebywania w strefie nie obejmuje oczekiwania lub postoju.

Sprawniejszy wyjazd ze strefy i możliwość dokonania opłaty w technologii Pay Pass bez wychodzenia z samochodu.

Ponadto w strefie Kiss & Fly zainstalowane zostały dodatkowe systemy ułatwiające korzystnie z niej przez kierowców. Na wjeździe i wyjeździe ze strefy znajdują się kamery odczytujące tablice rejestracyjne samochodów. Dzięki temu samochody, które nie przekroczyły 7 minut, a ich tablice są czytelne i czyste, zostaną automatycznie wypuszczone. Tablica musi być czytelna i czysta, aby system zadziałał prawidłowo. Należy pobrać i zachować bilet parkingowy do czasu wyjazdu, tak aby w przypadku, gdy system nie będzie mógł prawidłowo odczytać tablic, możliwe było jego sprawne opuszczenie przy wykorzystaniu biletu parkingowego.

Dodatkowym rozwiązaniem ułatwiającym pasażerom wyjazd sprzed Terminala jest możliwość opłacenia biletu o wartości do 50 PLN bezpośrednio przy szlabanie dzięki urządzeniom Pay Pass (w przypadku wyższych kwot konieczne będzie skorzystanie z kas znajdujących się przed terminalem). W dalszym ciągu do obsługi strefy zarówno w dzień, jak i w nocy skierowany jest dedykowany personel, który czuwa nad jej prawidłowym funkcjonowaniem.
 
Znika ograniczenie 30 minut pomiędzy kolejnymi, darmowymi wjazdami do strefy Kiss & Fly.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pasażerów, którzy postulowali możliwość szybszego, powtórnego, bezpłatnego wjazdu przed terminal zlikwidowane zostaje 30 minutowe ograniczenie. W jego miejsce, jako element regulujący dostęp do strefy Kiss & Fly, wzorem innych lotnisk wprowadzony został limit darmowych wjazdów w ciągu jednej doby. W oparciu o dane zebrane przez rok funkcjonowania strefy na Lotnisku Chopina ustaliliśmy limit pięciu bezpłatnych wjazdów.

„Uruchomienie strefy Kiss & Fly na Lotnisko Chopina w Warszawie było strzałem w dziesiątkę. Wraz z nowym rokiem wprowadzamy szereg udogodnień, o które pytali i prosili nasi Pasażerowie"  – powiedział Hubert Wojciechowski, Dyrektor Marketingu i PR Lotniska Chopina. „Z naszej obserwacji wynika, że zdecydowana większość kierowców mieści się w czasie 7 bezpłatnych minut dostępnych w strefie Kiss & Fly” – podsumowuje rok działania strefy Wojciechowski.
 
Strefa Kiss & Fly jest rozwiązaniem stworzonym z myślą o naszych pasażerach i ich wygodzie. Dlatego cały czas przyglądamy się jej funkcjonowaniu.

Aktulany cennik korzystania ze strefy Kiss and Fly

Regulamin Strefy Kiss&Fly