Strefa Kiss & Fly

Od 2 stycznia 2018 wprowadzony zostaje nowy cennik korzystania z parkingu Kiss and Fly:
 
Czas parkowania Cena brutto
do 7 minut 0 zł *
do 15 minut 30 zł
powyżej 15 minut 1 zł / 1 min.
* Od 6-tego wjazdu dziennie opłata 5 zł za każdy kolejny wjazd

Opłata za odholowanie w przypadku złamania zakazu pozostawienia pojazdu bez nadzoru - 500zł
Opłata za każdą rozpoczętą dobę przechowania pojazdu odholowanego - 70zł
Opłata w przypadku odstąpienia od odholowania - 250zł
Opłata dodatkowa gdy kierowca nie uiści na miejscu opłaty za postój i będzie chciał opuścić strefę Kiss&Fly bez dokonania płatności - 100zł
 

1. Zlikwidowane zostaje ograniczenie 30 minut pomiędzy kolejnymi wjazdami na parking.
2. Zgodnie z nowym cennikiem każdy kolejny wjazd ponad piąty w ciągu jednej doby (od 00:01 do 23:59) będzie płatny 5 PLN za postój do 7 minut.
3. Przy parkowaniu do 15 minut, opłata wynosi 30zł; opłata 5zł za pierwsze 7 minut jest wliczona w opłatę 30zł.
4. Dodatkowo dla wszystkich pasażerów wprowadzona zostanie możliwość opłacenia biletu na parkingu Kiss and Fly poprzez urządzenia Pay Pass zamontowane w urządzeniach przy wyjazdach. Płatności Pay Pass możliwe są do 50 PLN. Wyższe opłaty należy uiszczać w kasach automatycznych zlokalizowanych przy wejściach na Terminal.
5. Osoby niepełnosprawne i o ograniczonej sprawności ruchowej (PRM) mają możliwość korzystania bezpłatnie z parkingu Kiss and Fly do  20 minut, po zgłoszeniu takiej potrzeby przez intercom na wjeździe na parking. Dotyczy to wyłącznie sytuacji, gdy wydłużenie czasu parkowania do 20 minut wynika z niepełnosprawności, przez którą wydłużeniu uległ proces wsiadania lub wysiadania z samochodu.
o Wydłużenie darmowego czasu parkowania nie przysługuje jeśli wynika z postoju (oczekiwania) na parkingu Kiss & Fly.
6. Parking wyposażony jest w kamery odczytujące numer rejestracyjny. W przypadku, gdy tablica rejestracyjna zostanie poprawnie rozpoznana na wjeździe i wyjeździe, szlaban wyjazdowy podniesie się automatycznie. Tablica musi być czytelna i czysta, aby system zadziałał prawidłowo.
o Należy pobrać i zachować bilet parkingowy do czasu wyjazdu, tak aby w przypadku, gdy system nie będzie mógł prawidłowo odczytać tablic, możliwe było jego sprawne opuszczenie przy wykorzystaniu biletu parkingowego.
7. Osoby i firmy, które są zainteresowane rozliczaniem wjazdów na parking Kiss and Fly w cyklu miesięcznym proszone są o wypełnienie załącznika dostępnego poniżej i wysłanie go na adres terminal@polish-airports.com

Załącznik


Zmiany w Strefie Kiss and Fly

Od 2 stycznia 2018 roku, w rok po uruchomieniu strefy Kiss & Fly zmieniają się niektóre z warunków jej funkcjonowania. Znika ograniczenie 30 minut pomiędzy kolejnymi bezpłątnymi wjazdami. Lotnisko wprowadza również jasne zasady dotyczące obsługi osób niepełnosprawnych i o ograniczonej sprawności ruchowej (PRM), a także dodatkowy system ułatwiający szybszy wyjazd ze Strefy Kiss & Fly, czy też możliwość dokonania opłaty  „zbliżeniowo” bez konieczności wysiadania z samochodu.

Lotnisko Chopina wychodzi naprzeciw osobom niepełnosprawnym i o ograniczonej sprawności ruchowej (PRM)

Wprowadzamy jasne zasady dotyczące obsługi osób niepełnosprawnych i o ograniczonej sprawności ruchowej (PRM). Ze względu trudności w poruszaniu się lub konieczność wyjęcia i rozłożenia specjalistycznych wózków, lub urządzeń wspomagających poruszanie się, wyjście z samochodu może zająć więcej niż 7 minut. Dlatego w takich przypadkach umożliwiliśmy przedłużenie pobytu w strefie Kiss & Fly do 20 minut. Wystarczy zgłosić taką potrzebę przez intercom podczas pobierania biletu wjazdu do strefy, przy czym wydłużony czas przebywania w strefie nie obejmuje oczekiwania lub postoju.

Sprawniejszy wyjazd ze strefy i możliwość dokonania opłaty w technologii Pay Pass bez wychodzenia z samochodu.

Ponadto w strefie Kiss & Fly zainstalowane zostały dodatkowe systemy ułatwiające korzystnie z niej przez kierowców. Na wjeździe i wyjeździe ze strefy znajdują się kamery odczytujące tablice rejestracyjne samochodów. Dzięki temu samochody, które nie przekroczyły 7 minut, a ich tablice są czytelne i czyste, zostaną automatycznie wypuszczone. Dodatkowym rozwiązaniem ułatwiającym pasażerom wyjazd sprzed Terminala jest możliwość opłacenia biletu o wartości do 50 PLN bezpośrednio przy szlabanie dzięki urządzeniom Pay Pass (w przypadku wyższych kwot konieczne będzie skorzystanie z kas znajdujących się przed terminalem). W dalszym ciągu do obsługi strefy zarówno w dzień, jak i w nocy skierowany jest dedykowany personel, który czuwa nad jej prawidłowym funkcjonowaniem.
 
Znika ograniczenie 30 minut pomiędzy kolejnymi, darmowymi wjazdami do strefy Kiss & Fly.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pasażerów, którzy postulowali możliwość szybszego, powtórnego, bezpłatnego wjazdu przed terminal zlikwidowane zostaje 30 minutowe ograniczenie. W jego miejsce, jako element regulujący dostęp do strefy Kiss & Fly, wzorem innych lotnisk wprowadzony został limit darmowych wjazdów w ciągu jednej doby. W oparciu o dane zebrane przez rok funkcjonowania strefy na Lotnisku Chopina ustaliliśmy limit pięciu bezpłatnych wjazdów.

„Uruchomienie strefy Kiss & Fly na Lotnisko Chopina w Warszawie było strzałem w dziesiątkę. Wraz z nowym rokiem wprowadzamy szereg udogodnień, o które pytali i prosili nasi Pasażerowie"  – powiedział Hubert Wojciechowski, Dyrektor Marketingu i PR Lotniska Chopina. „Z naszej obserwacji wynika, że zdecydowana większość kierowców mieści się w czasie 7 bezpłatnych minut dostępnych w strefie Kiss & Fly” – podsumowuje rok działania strefy Wojciechowski.
 
Strefa Kiss & Fly jest rozwiązaniem stworzonym z myślą o naszych pasażerach i ich wygodzie. Dlatego cały czas przyglądamy się jej funkcjonowaniu.Regulamin Strefy Kiss&Fly