System Quota Count na Lotnisku Chopina

Quota Count System


Na Lotnisku Chopina w Warszawie wprowadzony został system Quota Count, który stosowany jest do koordynowania rozkładów lotów
w porze nocy. Poniżej przedstawiamy podstawowe założenia tego systemu. 


System Quota Count stosowany  jest na Lotnisku Chopina do planowania rozkładów lotów w porze nocy, definiowanej wg przepisów w zakresie ochrony przed hałasem jako przedział czasu pomiędzy godz.  22.00 a 06.00 LMT.

Metoda naliczania pkt. „Quota Count” (QC) dla operacji wykonanych w porze nocy przewiduje przyznawanie punktów operacjom lotniczym w ramach dostępnego  limitu punktów, określonego dla jednej nocy.

Statki powietrzne startujące i lądujące na Lotnisku Chopina otrzymują określoną wartość punktów QC w przedziale od 0,13 do 16,00 w zależności od parametrów akustycznych, ustalonych na podstawie świadectw zdatności statków powietrznych w zakresie hałasu,  przekazanych przez przewoźników.

Dla Lotniska Chopina przyjęta została następująca klasyfikacja statków powietrznych w systemie Quota Count

 
Poziom hałasu w EPNdB Wartość punktów Quota Count
poniżej 84 EPNdB 0,13
84 – 84,9 EPNdB 0,25
85 – 85,9 EPNdB 0,30
86 – 86,9 EPNdB 0,40
87 – 87,9 EPNdB 0,50
88 – 88,9 EPNdB 0,65
89 – 89,9 EPNdB 0,80
90 – 90,9 EPNdB 1,00
91 – 91,9 EPNdB 1,25
92 – 92,9 EPNdB 1,60
93 – 93,9 EPNdB 2,00
94 – 94,9 EPNdB 2,50
95 – 95,9 EPNdB 3,18
96 – 96,9 EPNdB 4,00
97 – 97,9 EPNdB 5,00
98 – 98,9 EPNdB 6,35
99 – 99,9 EPNdB 8,00
100 – 100,9 EPNdB 10,10
101 – 101,9 EPNdB 12,70
powyżej 101,9 EPNdB 16,00Statki powietrzne zaliczane są do poszczególnych klas na podstawie obliczeń dokonanych odrębnie dla startów i lądowań w oparciu o dane pomiarowe zawarte w świadectwach zdatności w zakresie hałasu, wg zasady:

starty = [EPNdB(lateral) + EPNdB (flyover)] / 2
lądowania= EPNdB (approach) – 9

W oparciu o wyniki obliczeń dokonanych wg powyższych zasad tworzona jest i aktualizowana przez Zarządzającego lotniskiem tabela punktacji statków powietrznych operujących na Lotnisku Chopina.

Suma punktów QC dla wszystkich operacji planowanych w ciągu każdej nocy nie może przekroczyć wartości limitu punktów QC wyznaczonego dla danego sezonu rozkładowego. 

Nocny limit punktów QC dostępny do dystrybucji slotów w każdym sezonie rozkładowym IATA jest deklarowany przez Zarządzającego Lotniskiem Chopina w Warszawie, jako parametr koordynacyjny.

Na sezon rozkładowy Lato 2021 przyjmuje się limit o wartości 24 pkt. QC.

Wartość limitu QC jest weryfikowana okresowo raz w roku.  Niezależnie od weryfikacji okresowej, wartość limitu może być zmieniana dla danego sezonu rozkładowego w zależności od wyników monitoringu hałasu,  jak również obowiązków nałożonych na zarządzającego lotniskiem wynikających z aktów prawnych lub wydanych decyzji administracyjnych.

Tabela QCS