Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi wymogami dotyczącymi wykonywania operacji z Lotniska Chopina w Warszawie przez przewoźników lotniczych.


Obcy przewoźnik lotniczy może wykonywać międzynarodowe regularne przewozy lotnicze pasażerów, bagażu, towarów i poczty do/lub z Rzeczpospolitej Polskiej po uzyskaniu zezwolenia Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (zezwolenie eksploatacyjne).

W celu uzyskania zezwolenia na wykonywanie międzynarodowych regularnych lotów handlowych obcy przewoźnik lotniczy powinien wystąpić z wnioskiem do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w terminie nie krótszym niż 30 dni przed zamierzonym rozpoczęciem przewozów, przedstawiając wymagane dane i dokumenty.


Obcy przewoźnik lotniczy powinien być wyznaczony do wykonywania przewozów lotniczych na określonych trasach lub obszarach – w przypadku, gdy wymagają tego umowy międzynarodowe, oraz odpowiednio certyfikowany przez właściwy organ państwa, w którym jest koncesjonowany.

W przypadku planowanego wykonywania przewozów lotniczych na podstawie umów zawartych z innymi przewoźnikami, przewoźnik lotniczy zobowiązany jest do dostarczenia Prezesowi Urzędu kopii takich umów, w szczególności umów code-share i wet lease.

Zezwolenie może zostać przez Prezesa Urzędu cofnięte lub ograniczone w razie stwierdzenia, że przewoźnik nie stosuje się do przepisów obowiązujących w zakresie przewozu lotniczego lub w inny sposób narusza warunki lub ograniczenia ustalone w zezwoleniu.

Dla przewoźników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Dla przewoźników z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego


Od 25 marca 2012 Lotnisko Chopina jest portem koordynowanym. Oznacza to, iż przewoźnicy decydując się wykonywać operacje lotnicze według zaplanowanego rozkładu lotów są zobligowani do potwierdzenia czasów operacji startu i lądowania z koordynatorem rozkładów lotów w celu uzyskania potwierdzenia możliwości jego wykonania zgodnie z zasadami określonymi w podręczniku IATA SSIM w formacie SCR używając litery N.

Koordynatorem Lotniska Chopina jest firma ACL (Airport Coordination Limited).

Dane kontaktowe:

James Cole - Director of ACL International

Airport Coordination Limited
120 Bath Road
Hayes, Harlington
UB3 5AN
Sita: LONACXH
e-mail: slots@acl-international.com
Strona internetowa
Dane kontaktowe:

ul. Flisa 2
02-247 Warszawa
e-mail: kancelaria@ulc.gov.pl
AFTN: EPWWYAYX
SITA: WAWGILO