Opłaty

Informacje zawarte w tej części przeznaczone są dla przewoźników lotniczych operujących z Lotniska Chopina, bądź zainteresowanych nawiązaniem współpracy z Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze” w zakresie korzystania z usług lotniskowych oraz dla agentów obsługi naziemnej prowadzących działalność na Lotnisku Chopina w Warszawie.

Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującymi na Lotnisku Chopina opłatami lotniskowymi, infrastrukturalnymi i pozostałymi opłatami za usługi lotnicze.

Informujemy, że aktualnie obowiązująca Taryfa opłat lotniskowych na Lotnisku Chopina w Warszawie” została zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z 7 grudnia 2012 r. i weszła w życie od 15 grudnia 2012 r. W latach 2014-2021 wprowadzane były zmiany zatwierdzane Decyzjami Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Ostatnia zmiana, zatwierdzona decyzją Prezesa ULC z 22 listopada 2021 r., weszła w życie od 1 grudnia 2021 r.

Pełny jednolity tekst aktualnej Taryfy opłat lotniskowych na Lotnisku Chopina w Warszawie

Zniżki od opłat lotniskowych:

Zachęcamy wszystkich przewoźników lotniczych do korzystania z atrakcyjnego systemu zniżek od opłat lotniskowych na Lotnisku Chopina w Warszawie. Mamy nadzieję, że spotka się on z Państwa zainteresowaniem i wpłynie korzystnie na rentowność wykonywanych przez Państwa operacji lotniczych, zwiększenie atrakcyjności warszawskiego portu lotniczego oraz przyczyni się do rozwoju ruchu lotniczego i otwarcia nowych połączeń. Szczegółowe informacje na temat warunków udzielania zniżek zawarte są w rozdziale 4 Taryfy opłat lotniskowych na Lotnisku Chopina w Warszawie. 

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości w sprawie zniżek od opłat lotniskowych prosimy o kontakt na adres e-mail: aerosales.policy@ppl.pl

Poniżej zamieszczamy wzory wniosków, o których wypełnienie prosimy w celu skorzystania ze zniżek.

Wnioski o udzielenie zniżek:
 
Opłaty infrastrukturalne pobierane są za usługi udostępniania urządzeń i powierzchni lotniska, użytkowania scentralizowanej infrastruktury oraz dostęp do stanowisk web check-in. Opłaty pobierane są od agentów obsługi naziemnej, podmiotów wykonujących własną obsługę naziemną lub innych użytkowników infrastruktury. Za niektóre usługi opłaty pobierane są od przewoźników lotniczych.

Taryfa opłat infrastrukturalnych na Lotnisku Chopina w Warszawie obowiązująca od 01-06-2022

Załączniki

 

Opłata PRM

Od 1 sierpnia 2008 roku na Lotnisku Chopina obowiązuje opłata specjalna w celu sfinansowania pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej podróżującym drogą lotniczą (Opłata PRM) wprowadzona na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 roku.

W roku 2022 stawka opłaty wynosi 1,25 PLN netto za kazdego pasażera odlatujacego.

Opłata PRM 2022

Opłaty za utrzymanie porządku nawierzchni lotniskowych

Opłaty pobiera się za usuwanie z nawierzchni lotniskowych zanieczyszczeń spowodowanych przez użytkowników lotniska oraz za usunięcie z powierzchni lotniska odpadów lub nieprawidłowo zaparkowanych oraz niesprawnych pojazdów i sprzętu.

Wysokość opłat

Opłata za asystę straży pożarnej przy przeprowadzaniu prób silników

Opłata jest pobierana za wykonanie przez Lotniskową Straż Pożarną usługi zabezpieczenia przeciwpożarowego przeprowadzania próby silników statków powietrznych na terenie Lotniska Chopina w Warszawie

Wysokość opłaty

Opłaty nawigacyjne

Opłaty nawigacyjne w FIR Warszawa są pobierane przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej. Stawka opłaty terminalowej w roku 2022 wynosi 450,75 PLN.

Opłaty nawigacyjne w FIR WARSZAWA

Opłata za koordynację

Opłata za koordynację jest pobierana od przewoźników lotniczych przez koordynatora Lotniska Chopina - firmę Airport Coordination Ltd (ACL). Opłata za koordynację każdej łącznie wykonanej operacji lotniczej startu i lądowania w sezonie Zima 2021/22 wynosi 4,16 PLN.