Na terenie całego terminala znajdują się monitory systemu informacyjnego (FIS), na których wyświetlane są informacje wskazujące odpowiednie stanowisko odprawy biletowo-bagażowej (check-in), do którego powinien kierować się pasażer danego przewoźnika lub rejsu.

 
Informacje te można uzyskać również w punkcie informacji oraz pod numerem telefonicznej informacji lotniskowej
(22 650 42 20).

Stanowiska odprawy biletowo-bagażowej numerowane są:
101-148 w strefie A i B
201-280 w strefie C, D, E


Przy stanowisku check-in odprawiany jest bagaż rejestrowany oraz sprawdzane są dokumenty: paszport (z wizą - jeśli jest taki wymóg) oraz bilet lub potwierdzenie rezerwacji.

Agent obsługi naziemnej przekazuje pasażerowi podczas odprawy kartę pokładową (boarding card) z dołączonymi do niej potwierdzeniami nadania bagażu.

 
Karta pokładowa jest dokumentem, który uprawnia do dokonania zakupów w sklepach w strefie zastrzeżonej lotniska (zlokalizowanych za strefą kontroli bezpieczeństwa) oraz do wejścia na pokład samolotu.

Potwierdzenia nadania bagażu rejestrowanego należy zachować, mogą być niezbędne przy ewentualnej reklamacji bagażowej.


Odprawa na stanowiskach check-in zaczyna się na 2 godziny, a w przypadku lotów transatlantyckich na 3 godziny przed rozkładową godziną odlotu samolotu. Odprawa na stanowiskach check-in kończy się na około 45 minut przed planowaną godziną lotu.

 
Szczegółowe informacje odnośnie dokumentów wymaganych podczas odprawy biletowo-bagażowej uzyskać można u przedstawiciela linii lotniczej lub na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Pasażerowie linii lotniczych LOT, Austrian Airlines, British Airlines, Lufthansa, Finnair, Turkish Airlines, Air France/KLM mogą odprawić się samodzielnie na 29 znajdujących się w Terminalu A Lotniska Chopina stanowiskach do automatycznej odprawy pasażerskiej (self check-in). Dodatkowo pasażerowie przewoźników LOT, Aeroflot, Alitalia, British Airlines, Lufthansa i Swiss International Air Lines mogą skorzystać z kiosków do internetowej odprawy pasażerskiej (WEB), które wyposażone zostały w drukarkę kart pokładowych.
 
Pasażerowie z bagażem podręcznym, po dokonaniu odprawy przy stanowiskach self check-in, przechodzą bezpośrednio do stanowiska kontroli bezpieczeństwa.


Pasażerowie posiadający bagaż rejestrowany dokonują najpierw odprawy biletowej w kiosku self check-in, a następnie nadają bagaż przy tradycyjnym stanowisku odprawy.
Po odprawie biletowo-bagażowej pasażerowie udają się do stanowisk kontroli kart pokładowych, a następnie kontroli bezpieczeństwa, która jest przeprowadzana przez pracowników uprawnionego przez zarządzającego lotniskiem podmiotu.
 
Uwaga: od 31 stycznia 2014 roku obowiązują nowe zasady przewozu płynów w bagażu kabinowym. Więcej informacji.


Podczas kontroli wszystkie przedmioty metalowe, w tym: klucze, zegarki, paski, bilon itp., sprzęt elektroniczny (w tym: telefony komórkowe), bagaż podręczny oraz nakrycie wierzchnie, należy umieścić w pojemniku, który następnie należy położyć na taśmie urządzenia rentgenowskiego. Podczas kontroli bezpieczeństwa na lotnisku pasażerowie proszeni są o przekazanie do sprawdzenia plastikowych toreb z opakowaniami zawierającymi substancje płynne.

Osoby przeprowadzające kontrolę mogą również poprosić Pasażera o zdjęcie obuwia i prześwietlenie go w urządzeniu rentgenowskim.

Informacje dotyczące kontroli bezpieczeństwa oraz przedmiotów dopuszczonych do przewozu na pokładzie samolotów można uzyskać na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

W trosce o komfort i bezpieczeństwo pasażerów bagaż kabinowy jest poddawany kontroli bezpieczeństwa, podczas której operator kontroli bezpieczeństwa sprawdza między innymi, czy nie znajdują się w nim przedmioty zabronione do przewozu.

W przypadku znalezienia przez operatora kontroli bezpieczeństwa w bagażu kabinowym przedmiotu zabronionego, stanowiącego dla pasażera cenną wartość, istnieje możliwość osobistego pozostawienia ww. przedmiotu w skrytce bagażowej. Skrytki zlokalizowane są przed terminalem na poziomie przylotów na trzeciej drodze podjazdowej licząc od budynku lotniska (jezdnia C) w pobliżu przystanków autobusowych. Opłatę za korzystanie ze skrytki bagażowej ponosi pasażer zgodnie z obowiązującym cennikiem. Skrytki umożliwiają przechowywanie przedmiotów przez 72 godziny.

Informacje o przedmiotach dopuszczonych i zabronionych do przewozu na pokładzie samolotu znajdują się w dziale: bagaż kabinowy i bagaż rejestrowany.
 
Po odprawie biletowo-bagażowej oraz kontroli bezpieczeństwa pasażerowie podróżujący z Warszawy do portów lotniczych w państwach spoza strefy Schengen przechodzą przez kontrolę dokumentów prowadzoną przez Straż Graniczną. Pasażerowie lecący na lotniska w państwach członkowskich Układu z Schengen nie przechodzą dodatkowej kontroli dokumentów.

Lista państw członkowskich Układu z Schengen

Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Norwegia i Islandia.
 
Szczegółowe informacje o wymaganych dokumentach przy podróży do innych państw (paszport, dowód, wiza) znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Czynności kontroli przed wejściem na pokład (boarding) odbywają się na wydzielonych stanowiskach - tzw. gate. Przed odlotem pasażer powinien stawić się we wskazanym na karcie pokładowej gate o godzinie ustalonej przez przewoźnika i wpisanej w pozycji "boarding time".

Ważne jest, aby przed udaniem się do odpowiedniego gate’u podróżny zweryfikował godzinę rozpoczęcia boardingu i numer wyjścia wyświetlane na monitorach informacyjnych na terenie terminala. Po stawieniu się we wskazanym gate podróżny przedstawia do kontroli kartę pokładową i dokument tożsamości, a następnie udaje się pomostem pasażerskim (tzw. rękawem) na pokład samolotu. W przypadku, gdy samolot stoi na stanowisku oddalonym, pasażerowie dowożeni są autobusem płytowym.


Pasażer jest zobowiązany posiadać ze sobą wszystkie dokumenty (np. dokument tożsamości), których posiadania podczas boardingu wymaga jego przewoźnik.
Bagaż kabinowy

Zasady dotyczące liczby, wagi oraz rozmiarów bagażu kabinowego regulują przepisy linii lotniczej. Sprawdź je na stronie www swojego przewoźnika.

W trosce o komfort i bezpieczeństwo pasażerów bagaż kabinowy jest poddawany kontroli, podczas której pracownik przeprowadzający kontrolę sprawdza, czy nie znajdują się w nim przedmioty zabronione do przewozu.

Lista przedmiotów zabronionych do przewozu w bagażu kabinowym

Bagaż rejestrowany

Zasady dotyczące liczby, wagi oraz opłat za nadbagaż regulują przepisy linii lotniczej. Sprawdź je na stronie www twojego przewoźnika.

Rozmiary bagażu, który można nadać przy stanowisku odprawy biletowo-bagażowej, są ograniczone przez system transportu bagażu oraz urządzenia skanujące. Przy stanowisku można odprawić bagaż, którego wielkość mieści się w poniższych wymiarach.
 
Określone wymiary transportowe Min. Maks.
Długość: 300 mm 900 mm
Wysokość: 70 mm 750 mm
Szerokość: 100 mm 450 mm
Ciężar: 5 kg 50 kg

Jeśli bagaż ma wymiary przekraczające określone normy lub jego charakterystyka utrudnia prawidłowy transport, wówczas odprawiany jest jako bagaż ponadwymiarowy przy stanowisku dla bagażu ponadwymiarowego nr 293. Bagażami ponadwymiarowymi są m.in.: wózki inwalidzkie, narty, rowery, deski surfingowe, wózki dla dzieci.

Lista przedmiotów zabronionych do przewozu w bagażu rejestrowanym (w luku bagażowym)

Bagaż do oclenia

Wywożąc z Polski przedmioty podlegające ocleniu, bądź obowiązkowi zgłoszenia służbom celnym, przed odprawą biletowo-bagażową prosimy udać się do punktu informacji/odprawy celnej (stanowiska nr 294- 295) znajdującego się przy stanowisku bagażu ponadwymiarowego nr 293.

Szczegółowe informacje odnośnie do przedmiotów i ilości towarów, które podlegają obowiązkowi zgłoszenia, można uzyskać kontaktując się ze Służbą Celną.
Zasady transportu zwierząt regulują przepisy linii lotniczych. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących przewozu zwierząt samolotem prosimy:

  • skontaktować się z linią lotniczą. Rezerwując lub kupując bilet należy od razu poinformować przewoźnika o chęci przewiezienia zwierzęcia (nie każda linia lotnicza oferuje możliwość przewozu zwierząt),
  • zapoznać się z informacjami Głównego Inspektoratu Weterynarii,
  • skontaktować się z konsulatem kraju, do którego zwierzę będzie leciało, aby uzyskać informacje o niezbędnych dokumentach i badaniach,
  • w przypadku przewożenia nietypowych zwierząt polecamy skontaktować się również z Służbą Celną, aby uzyskać informacje o dokumentach niezbędnych do przewozu.