Monitoring hałasu

Zgodnie z art. 175 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. P.P. "Porty Lotnicze" zobowiązane jest do prowadzenia ciągłych pomiarów hałasu w środowisku w związku z eksploatacją Lotniska Chopina w Warszawie.

Pomiary prowadzone są przy wykorzystaniu systemu monitorowania hałasu lotniczego, eksploatowanego przez P.P. "Porty Lotnicze" od 1994 r.

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu w środowisku prowadzonych w związku z eksploatacją Lotniska Chopina przekazywane są w cyklu miesięcznym Marszałkowi Województwa Mazowieckiego i Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie w formie określonej rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji.

Lokalizacje punktów pomiarowych:


 

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego


Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc styczeń 2017 roku

 


Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc luty 2017 roku

   

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc marzec 2017 roku

 


Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc kwiecień 2017 roku

 


Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc maj 2017 roku


Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc czerwiec 2017 roku

 

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc lipiec 2017 roku

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc sierpień 2017 roku


Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc wrzesień 2017 roku


Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc październik 2017 roku

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc listopad 2017 roku

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc grudzień 2017 roku

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc styczeń 2018 roku

   

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc luty 2018 roku

   

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc marzec 2018 roku

   

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc kwiecień 2018 roku

 


Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc maj 2018 roku

 


Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc czerwiec 2018 roku

 


Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc lipiec 2018 roku

   

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc sierpień 2018 roku

   

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc wrzesień 2018 roku

   


Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc październik 2018 roku

 

 

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc listopad 2018 roku

   

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc grudzień 2018 roku

 

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc styczeń 2019 roku

   

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc luty 2019 roku

   

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc marzec 2019 roku

   

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc kwiecień 2019 roku

   

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc maj 2019 roku

 

 

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc czerwiec 2019 roku

   


Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc lipiec 2019 roku

 

 

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc wrzesień 2019 roku

   

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc październik 2019 roku

   

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc listopad 2019 roku

 

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc grudzień 2019 roku

 

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc styczeń 2020 roku

   

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc luty 2020 roku

 


Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc marzec 2020 roku

   


Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc kwiecień 2020 roku

   

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc maj 2020 roku

   

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc czerwiec 2020 roku

   

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc lipiec 2020 roku

   

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc sierpień 2020 roku

   

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc wrzesień 2020 roku

   

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc październik 2020 roku

   

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc listopad 2020 roku

   

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc grudzień 2020 roku

 


Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc styczeń 2021 roku

   

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc luty 2021 roku

   

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc marzec 2021 roku

 


Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc kwiecień 2021 roku

 


Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc maj 2021 roku

   

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc czerwiec 2021 roku

 


Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc lipiec 2021 roku

 


Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc sierpień 2021 roku

   

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc wrzesień 2021 roku

   

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc październik 2021 roku

   

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc listopad 2021 roku

   

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc grudzień 2021 roku

 

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc styczeń 2022 roku

   


Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc luty 2022 roku

   

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc marzec 2022 roku

   

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc kwiecień 2022 roku

   

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc maj 2022 roku

   

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc czerwiec 2022 roku

   

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc lipiec 2022 roku