Lotniskowa Straż Pożarna

Lotniskowa Straż Pożarna została powołana 20 lipca 1948 r. na wniosek Głównego Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej Ministerstwa Komunikacji.

W latach 1948 - 1959 LSP funkcjonowała w strukturach Polskich Linii Lotniczych "LOT", równolegle współpracując z inspektoratem ochrony przeciwpożarowej w ówczesnym Ministerstwie Komunikacji.

Po powołaniu w roku 1959 Zarządu Ruchu Lotniczego i Lotnisk Komunikacyjnych, LSP kontynuowała działalność w strukturach organizacyjnych Centralnego Portu Lotniczego. W 1987 roku na mocy ustawy z dnia 23 października utworzono Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze", w którego strukturze do dnia dzisiejszego znajduje się LSP.

Lotniskowa Straż Pożarna jest specjalistyczną służbą PPL realizującą szereg działań z zakresu ochrony przeciwpożarowej na Lotnisku Chopina. Jej podstawowymi zadaniami jest udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych w rejonie operacyjnym lotniska w przypadku wypadku lotniczego lub pożarów obiektów i urządzeń portu lotniczego. Istotnymi zadaniami jakie spełnia na co dzień LSP jest między innymi usuwanie i neutralizacja rozlewisk substancji ropopochodnych (np. paliwa lotniczego), zabezpieczenie tankowania samolotów z pasażerami na pokładzie, a także realizacja procedur wynikających z wykonywania operacji lotniczych przy ograniczonej widzialności. Niezwykle istotnymi działaniami, jakie nieustannie wykonują ratownicy i specjaliści Lotniskowej Straży Pożarnej, jest monitoring obiektów lotniskowych oraz prowadzenie działań profilaktycznych z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.

 
Siły i środki Lotniskowej Straży Pożarnej Lotniska Chopina w Warszawie
Nazwa i symbol samochodu ratowniczo-gaśniczego Ilość Parametry techniczne, środki gaśnicze
PANTHER GCBAPr 12/10/250 2
 • woda - 12000 dm3, śr. pianotwórczy -1440
 • proszek - 250 kg
 • wydajność - 10000 dm3/min.
 • wysięgnik gaśniczy H.R.E.T. - Stinger
EAGLE GCBAPr 12/5,5/250 3
 • woda - 12000 dm3, śr. pianotwórczy -1440 dm3
 • proszek - 250 kg
 • wydajność - 5500 dm3/min.
EAGLE GCBAPr 5/5,5/150 1
 • woda - 5000 dm3, śr. pianotwórczy - 660 dm3
 • proszek - 2x75 kg
 • wydajność - 5500 dm3/min.
TIGER GCBAPr 9/6,5/250 2
 • woda – 9000 dm3, śr. pianotwórczy - 1080 dm3
 • proszek - 250kg
 • wydajność - 6500 dm3/min.
 • wysięgnik gaśniczy H.R.E.T. - Snozzle
MERCEDES SPRINTER GBMPrSn 1
 • woda - 600 dm3, śr. pianotwórczy - 80 dm3
 • proszek - 250kg
 • CO2 - 2 x 30 kg
MERCEDES SRT 1
 • woda - 2000 dm3, śr. pianotwórczy - 240 dm3
 • proszek - 135 kg
 • wydajność - 1500 dm3/min.
MERCEDES Samochód Dowodzenia i Łączności 1  
FORD KUGA Sop 1  
NISSAN PATHFINDER Sop 1  
MERCEDES Samochód ciężarowy z systemem kontenerowym Multilift 1  
Kontener medyczny 1 wyposażenie dla 100 poszkodowanych
Kontener z wyposażeniem do detekcji i diagnostyki czynników NBC oraz dekontaminacji 1  
Sprzęt do usuwania unieruchomionych statków powietrznych 1 zestaw  
MERCEDES SPRINTER SLKw