Film zrealizowany przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej
Współpraca: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze", zarządzający Lotniskiem Chopina w WarszawieUWAGA:
Nowe przepisy dotyczące bezzałogowych statków powietrznych i modeli latających
(obowiązują od 7 września 2016) 

 


Informacje nt. nowych przepisów ULC:

- Komunikat ULC
- Ulotka informacyjna ULC
Z uwagi na rosnące zainteresowanie wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych (potocznie zwanych "dronami") zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi zasadami dotyczącymi ich bezpiecznego użytkowania w polskiej przestrzeni powietrznej.
 

Zapoznaj się przed pierwszym lotem!
 

 
 1. W Polsce bezzałogowym statkiem powietrznym (popularnie zwanym dronem) można latać tylko w zasięgu wzroku operatora.
 
 
 1. Warunki i wymagania dotyczące używania bezzałogowych statków powietrznych o maksymalnej masie startowej nie większej niż 25 kg, używanych wyłącznie w operacjach VLOS (Visual Line of Sight – „operacje w zasięgu wzroku operatora”), są zawarte w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków.
 
 
 1. Ze względów bezpieczeństwa loty dronami muszą odbywać się poza strefami kontrolowanymi lotnisk (CTR), strefami kontrolowanymi lotnisk wojskowych (MCTR), strefami ruchu lotniskowego cywilnych lotnisk niekontrolowanych (ATZ), strefami ruchu lotniskowego lotnisk wojskowych (MATZ) oraz strefami niebezpiecznymi (D).
  W strefach o ruchu ograniczonym (R) lub zakazanym (P) loty bezzałogowymi statkami powietrznymi nie są dozwolone.
 
Mapa struktury przestrzeni powietrznej (źródło: PAŻP).
 
 
 1. Dopuszcza się loty bezzałogowych statków powietrznych w strefach kontrolowanych lotnisk (CTR) po uprzednim zgłoszeniu i uzyskaniu zgody od Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Zgłoszenia należy dokonać na minimum 5 dni przed planowanym lotem na odpowiednim formularzu dostępnym na stronie internetowej PAŻP.
 
 
 1. Na wykonywanie lotów w centrum Warszawy (strefa ROL 48) wymagana jest dodatkowo zgoda Biura Ochrony Rządu. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej BOR.
 
 
 1. Dopuszcza się loty bezzałogowych statków powietrznych w strefach ruchu lotniskowego lotnisk cywilnych i wojskowych (ATZ i MATZ) oraz w strefach niebezpiecznych (D) za zgodą lub na potrzeby zarządzającego daną strefą.
 
 
 1. Wykonywanie lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi w promieniu do 5 km od granic lotnisk/lądowisk dla których nie wyznaczono stref możliwe jest po uzyskaniu zgody od zarządzającego danym lotniskiem/lądowiskiem.
 
 
 1. Na wykonywanie lotów innych niż rekreacyjne i sportowe, np. w celu świadczenia usług związanych z wykonywaniem zdjęć czy kręceniem filmów, należy posiadać świadectwo kwalifikacji wydawane przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, badania lotniczo-lekarskie oraz ubezpieczenie.
 
 
 1. Sankcje karne za nieprzestrzeganie powyższych ograniczeń określone są w ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze. Naruszenia przepisów ustawy zagrożone są karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 5.
 
 1. Wszelkie dodatkowe informacje na temat obowiązujących regulacji prawnych oraz zasad bezpiecznego wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi dostępne są na stronach internetowych ULC i PAŻP.


 
 
 

CTR (strefa kontrolowana) Lotniska Chopina w Warszawie wraz ze strefą ROL 48
 


 Przypominamy:
 
 1. Ze względów bezpieczeństwa loty dronami muszą odbywać się poza strefami kontrolowanymi lotnisk (CTR)
 2. Dopuszcza się loty bezzałogowych statków powietrznych w strefach kontrolowanych lotnisk (CTR) po uprzednim zgłoszeniu i uzyskaniu zgody od Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.
 3. Na wykonywanie lotów w centrum Warszawy (strefa ROL 48) wymagana jest dodatkowo zgoda Biura Ochrony Rządu. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej BOR.