Konsultacje z Odbiorcami projektu IRiESD

Komunikat w sprawie procesu konsultacji projektu nowej IRiESD 2022
Projekt nowej IRiESD 2022
Formularz zgłaszania uwag do projektu nowej IRiESD 2022

Komunikat w sprawie procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr 1_2021 IRiESD
Projekt Karta Aktualizacji nr 1_2021 IRiESD
Formularz zgłaszania uwag do Karty Aktualizacji nr 1_2021 IRiESD

Komunikat w sprawie procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr 3_2020 IRiESD
Projekt Karta Aktualizacji nr 3_2020 IRiESD
Formularz zgłaszania uwag do Karty Aktualizacji nr 3_2020 IRiESD

Komunikat w sprawie procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr 2_2020 IRiESD
Projekt Karta Aktualizacji nr 2_2020 IRiESD
Formularz zgłaszania uwag do Karty Aktualizacji nr 2_2020 IRiESD

Komunikat w sprawie procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr 1_2020 IRiESD
Projekt Karta Aktualizacji nr 1_2020 IRiESD
Formularz zgłaszania uwag do Karty Aktualizacji nr 1_2020 IRiESD

Komunikat w sprawie procesu konsultacji projektu nowej IRiESD
Projekt nowej IRiESD
Formularz zgłaszania uwag do projektu nowej IRiESD
 

Raporty

Raport OSD z konsultacji dotyczących IRiESD z dnia 22 marca 2022r.
Raport OSD z konsultacji dotyczących Karty Aktualizacji nr 1/2021 IRiESD
Raport OSD z konsultacji dotyczących Karty Aktualizacji nr 3/2020 IRiESD
Raport OSD z konsultacji dotyczących Karty Aktualizacji nr 2/2020 IRiESD
Raport OSD z konsultacji dotyczących Karty Aktualizacji nr 1/2020 IRiESD
Raport OSD z konsultacji dotyczących zaktualizowanej IRiESD
Raport OSD z konsultacji dotyczących Karty Aktualizacji nr 1/2019 IRiESD
Raport OSD z konsultacji dotyczących Karty Aktualizacji nr 2/2018 IRiESD
Raport OSD z konsultacji dotyczących IRiESD z dnia 15 marca 2018r.

Prosimy o pobranie dokumentów z pliku:  "Przyłączanie odbioru (NC DC)"