Energia Elektryczna

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) ), o której mowa w art. 9g ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) została zamieszczone pod następującym adresem: http://www.osd-info.pl/4febfdda-a918-47c1-bf2a-557cc33cf1f0
 

Taryfa

Cennik

Koncesje


Generalna Umowa Dystrybucji


Inne informacje:

Informacja dotycząca podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV

Informacja dotycząca wartości łącznej mocy przyłączeniowej dla źródeł w sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV
 
Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla 2016 roku


Informacje dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” w 2016 roku

Zgodnie z art. 5 ust. 6a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” oświadcza, że sprzedaje energię elektryczną zakupioną na podstawie umowy zawartej z firmą PGE Obrót S.A.
Informacja o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej znajduje się na stronie PGE Obrót S.A.

http://www.pge-obrot.pl/o-spolce/struktura-paliw