Konsultacje z Odbiorcami projektu IRiESD

Komunikat w sprawie procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr 1_2021 IRiESD
Projekt Karta Aktualizacji nr 1_2021 IRiESD
Formularz zgłaszania uwag do Karty Aktualizacji nr 1_2021 IRiESD

Komunikat w sprawie procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr 3_2020 IRiESD
Projekt Karta Aktualizacji nr 3_2020 IRiESD
Formularz zgłaszania uwag do Karty Aktualizacji nr 3_2020 IRiESD

Komunikat w sprawie procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr 2_2020 IRiESD
Projekt Karta Aktualizacji nr 2_2020 IRiESD
Formularz zgłaszania uwag do Karty Aktualizacji nr 2_2020 IRiESD

Komunikat w sprawie procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr 1_2020 IRiESD
Projekt Karta Aktualizacji nr 1_2020 IRiESD
Formularz zgłaszania uwag do Karty Aktualizacji nr 1_2020 IRiESD

Komunikat w sprawie procesu konsultacji projektu nowej IRiESD
Projekt nowej IRiESD
Formularz zgłaszania uwag do projektu nowej IRiESD
 

Raporty

Raport OSD z konsultacji dotyczących Karty Aktualizacji nr 1/2021 IRiESD
Raport OSD z konsultacji dotyczących Karty Aktualizacji nr 3/2020 IRiESD
Raport OSD z konsultacji dotyczących Karty Aktualizacji nr 2/2020 IRiESD
Raport OSD z konsultacji dotyczących Karty Aktualizacji nr 1/2020 IRiESD
Raport OSD z konsultacji dotyczących zaktualizowanej IRiESD
Raport OSD z konsultacji dotyczących Karty Aktualizacji nr 1/2019 IRiESD
Raport OSD z konsultacji dotyczących Karty Aktualizacji nr 2/2018 IRiESD
Raport OSD z konsultacji dotyczących IRiESD

Prosimy o pobranie dokumentów z pliku:  "Przyłączanie odbioru (NC DC)"
 

Informacja dotycząca podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym > 1 kV

Informacja dotycząca wartości łącznej mocy przyłączeniowej dla źródeł w sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym > 1 kV

Wymogi ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych do sieci

Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla 2019 roku

Decyzja o wyznaczeniu Sprzedawcy Zobowiązanego na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego w roku 2020

Decyzja o wyznaczeniu Sprzedawcy Zobowiązanego na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego w roku 2021

Informacje dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”

Zgodnie z art. 5 ust. 6a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” oświadcza, że w 2018 roku sprzedaje energię elektryczną zakupioną na podstawie umowy zawartej z firmą Tauron Sprzedaż Sp. zo.o. Informacja o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej znajduje się na stronie Tauron Sprzedaż Sp. zo.o.

https://www.tauron.pl/tauron/o-tauronie/struktura-paliw