Czas parkowania Cena brutto
do 7 minut 0 zł *
7 - 15 minut 30 zł
powyżej 15 minut 1 zł / 1 min.
Uwagi i pozostałe opłaty * Od 6-tego wjazdu dziennie opłata 6 zł za każdy kolejny wjazd

Opłata za odholowanie w przypadku złamania zakazu pozostawienia pojazdu bez nadzoru - 500zł
Opłata za każdą rozpoczętą dobę przechowania pojazdu odholowanego - 70zł
Opłata w przypadku odstąpienia od odholowania - 250zł
Opłata dodatkowa gdy kierowca nie uiści na miejscu opłaty za postój i będzie chciał opuścić strefę Kiss&Fly bez dokonania płatności - 100zł
Opłata dodatkowa za zgubiony bilet parkingowy w przypadku, gdy na podstawie systemu parkingowego nie można ustalić rzeczywistego czasu parkowania - 120zł

W przypadku przekroczenia bezpłatnego czasu postoju opłat za korzystanie ze Strefy Kiss&Fly dokonuje się przy szlabanie wyjazdowym (tylko do kwoty 50 PLN w systemie płatności zbliżeniowej) lub w kasach automatycznych zlokalizowanych przed wejściem do terminala. W kasach można płacić gotówką oraz kartami kredytowymi i płatniczymi.

Regulamin KISS & FLY

 

Czas parkowania Cena brutto
każda rozpoczęta godzina 12 zł
1 dzień 120 zł
2 dni 200 zł
3 dni 280 zł
4 dni 360 zł
5 dni 440 zł
6 - 10 dni  (oferta długoterminowa) 250 zł
11 - 15 dni  (oferta długoterminowa) 300 zł
każdy kolejny rozpoczęty dzień 20 zł
Uwagi i pozostałe opłaty Każdy dzień pobytu liczony jest w systemie 24 godzinnym, a nie kalendarzowym.
Za pierwszy dzień opłata naliczana jest po rozpoczęciu 10 godziny parkowania.
Opłaty za kolejne dni/okres naliczane są za każdy rozpoczęty dzień/okres

Opłata za odholowanie w przypadku złamania regulaminu parkingu - 500zł
Opłata za każdą rozpoczętą dobę przechowania pojazdu odholowanego - 70zł
Opłata w przypadku odstąpienia od odholowania - 250zł
Opłata dodatkowa za pozostawienie pojazdu w miejscu niedozwolonym do parkowania - 500zł (nie obowiązuje w przypadku odholowania pojazdu)

Opłata dodatkowa za zgubiony bilet parkingowy w przypadku, gdy na podstawie systemu parkingowego nie można ustalić rzeczywistego czasu parkowania - 120zł

Opłat za korzystanie z parkingów P1, P2 dokonuje się w kasach automatycznych na podstawie biletów parkingowych pobieranych przy wjeździe. Kasy zlokalizowane są przed wejściem na parkingi. W kasach można płacić gotówką oraz kartami kredytowymi i płatniczymi.

Pojazdy powyżej 2 metrów wysokości (dotyczy parkingów P1 i P2) lub ważące powyżej 1,8 tony (dotyczy parkingu P1) mogą korzystać wyłącznie z parkingu P4.

 

Czas parkowania Cena brutto
do 1 godziny 30 zł
Każda kolejna rozpoczęta godzina 15 zł
1 dzień 195 zł
2 dni 275 zł
3 dni 355 zł
4 dni 435 zł
5 dni 515 zł
6-10 dni 595 zł
11-15 dni 675 zł
Każdy kolejny rozpoczęty dzień 20 zł
Uwagi i pozostałe opłaty Każdy dzień pobytu liczony jest w systemie 24 godzinnym, a nie kalendarzowym.
Za pierwszy dzień opłata naliczana jest po rozpoczęciu 12 godziny parkowania.
Opłaty za kolejne dni/okres naliczane są za każdy rozpoczęty dzień/okres.

Opłata za odholowanie w przypadku złamania regulaminu parkingu - 500zł
Opłata za każdą rozpoczętą dobę przechowania pojazdu odholowanego - 70zł
Opłata w przypadku odstąpienia od odholowania - 250zł
Opłata dodatkowa za pozostawienie pojazdu w miejscu niedozwolonym do parkowania - 500zł (nie obowiązuje w przypadku odholowania pojazdu)
Opłata dodatkowa za zgubiony bilet parkingowy w przypadku, gdy na podstawie systemu parkingowego nie można ustalić rzeczywistego czasu parkowania - 120zł
 

Parking oferuje najwyższy standard w ofercie Lotniska Chopina. Jest to bardzo dogodnie zlokalizowany parking strzeżony, posiadający 58 przestronnych miejsc parkingowych. Bilet parkingu Premium jest jednocześnie voucherem fast track, tzn. uprawnia do skorzystania z szybkiej ścieżki kontroli bezpieczeństwa (jedna osoba wraz z dzieckiem do 13 lat; dodatkowe vouchery w cenie 30 zł/szt. można dokupić u dyspozytora parkingu).

Opłat za korzystanie z parkingu Premium dokonuje się w kasie automatycznej na podstawie biletów parkingowych pobieranych przy wjeździe. Kasa zlokalizowana jest na parkingu. W kasie można płacić gotówką oraz kartami kredytowymi i płatniczymi.

 

Czas parkowania Cena brutto
1 - 5 dni 220 zł
6 - 10 dni 250 zł
11 - 15 dni 300 zł
każda kolejna rozpoczęta doba 10 zł
Uwagi i pozostałe opłaty Każdy dzień pobytu liczony jest w systemie 24 godzinnym, a nie kalendarzowym.
Opłaty za kolejne dni/okres naliczane są za każdy rozpoczęty dzień/okres.

Opłata za odholowanie w przypadku złamania regulaminu parkingu - 500zł
Opłata za każdą rozpoczętą dobę przechowania pojazdu odholowanego - 70zł
Opłata w przypadku odstąpienia od odholowania - 250zł
Opłata dodatkowa za pozostawienie pojazdu w miejscu niedozwolonym do parkowania - 500zł (nie obowiązuje w przypadku odholowania pojazdu)
Opłata dodatkowa za zgubiony bilet parkingowy w przypadku, gdy na podstawie systemu parkingowego nie można ustalić rzeczywistego czasu parkowania - 120zł

Parking długoterminowy P4 przeznaczony jest dla kierowców parkujących na okres co najmniej jednego dnia. Parking jest całodobowo strzeżony.

Opłat za korzystanie z parkingu P4 dokonuje się w kasach automatycznych na podstawie biletów parkingowych pobieranych przy wjeździe. Kasy zlokalizowane są przy wyjeździe z parkingu. W kasach można płacić gotówką oraz kartami kredytowymi i płatniczymi.

 
Czas parkowania Cena brutto
15 minut 10 zł
1 godzina 30 zł
każda kolejna rozpoczęta godzina 30 zł
opłata maksymalna za dobę 240 zł
UWAGA:

Prosimy opłacić bilet w kasie automatycznej przed wejściem do pojazdu (po opłaceniu biletu 5 minut na wyjazd).

Postój na bilet jednorazowy dozwolony jest wyłącznie poza miejscami 2-15.
 

Faktura VAT za parkowanie na Lotnisku Chopina w Warszawie wystawiana jest na podstawie potwierdzenia dokonania płatności (paragonu) drukowanego w kasie automatycznej po opłaceniu biletu parkingowego. W celu otrzymania faktury VAT należy zgłosić się do obsługi parkingu do Dyspozytorni, które znajdują się:
- na parkingach wielopoziomowych P1 i P2 - na poziomie 1 w sektorach F,
- na parkingu dobowym P4 - przy wyjeździe.

Dyspozytornie pracują przez całą dobę.

O fakturę VAT można również wnioskować pisemnie – należy przesłać paragon wraz z danymi do faktury na adres:
Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”
Biuro Parkingów
ul. Komitetu Obrony Robotników 49
02-146 Warszawa

Wysłany paragon musi być oryginałem potwierdzenia dokonania płatności. Nie ma możliwości wystawienia faktury VAT na podstawie zgłoszenia mailowego ani skanu, kserokopii bądź kopii paragonu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem: fakturyparking@a-cs.pl.


Czas parkowania Cena brutto
każda rozpoczęta godzina 6 zł
opłata maksymalna za dobę 60 zł
Uwagi i pozostałe opłaty Opłata za odholowanie w przypadku złamania regulaminu parkingu - 500zł
Opłata za każdą rozpoczętą dobę przechowania pojazdu odholowanego - 70zł
Opłata w przypadku odstąpienia od odholowania - 250zł
Opłata dodatkowa za pozostawienie pojazdu w miejscu niedozwolonym do parkowania - 500zł (nie obowiązuje w przypadku odholowania pojazdu)
Opłata dodatkowa za zgubiony bilet parkingowy w przypadku, gdy na podstawie systemu parkingowego nie można ustalić rzeczywistego czasu parkowania - 120złInformacji w zakresie możliwości nawiązania współpracy, warunków finansowych i cenników dla firm zainteresowanych w świadczeniu usług wynajmu samochodów na Lotnisku Chopina udziela:

Biuro Handlowe
E-mail: terminal@polish-airports.com