Cennik parkingowy obowiązujący od 1.07.2022

Powyższy cennik dotyczy opłat w kasach parkingowych. Wysokość opłat w rezerwacji online pokazywana jest przez system przed potwierdzeniem zakupu i jest uzależniona od stopnia zajętości parkingu. Z uwagi na sezonową dużą zajętość na parkingach rekomendujemy korzystanie z systemu online gwarantującego rezerwację miejsca na okres postoju.
 Czas parkowania Cena brutto
do 7 minut 0 zł *
7 - 15 minut 30 zł
powyżej 15 minut 1 zł / 1 min.
Uwagi i pozostałe opłaty Opłata za odholowanie w przypadku złamania zakazu pozostawienia pojazdu bez nadzoru - 500zł
Opłata za każdą rozpoczętą dobę przechowania pojazdu odholowanego - 70zł
Opłata w przypadku odstąpienia od odholowania - 250zł
Opłata dodatkowa gdy kierowca nie uiści na miejscu opłaty za postój i będzie chciał opuścić strefę Kiss&Fly bez dokonania płatności - 100zł
Opłata dodatkowa za zgubiony bilet parkingowy w przypadku, gdy na podstawie systemu parkingowego nie można ustalić rzeczywistego czasu parkowania - 120zł

* Od 6-tego wjazdu dziennie (00:01 - 23:59) opłata 7 zł za każdy kolejny wjazd

Osoby i firmy, które są zainteresowane rozliczaniem wjazdów na parking Kiss and Fly w cyklu miesięcznym proszone są o wypełnienie Załącznika i wysłanie go na adres terminal@ppl.pl
Regulamin RE-PARKING-02 Korzystanie z parkingu KISS_FLY na Lotnisku Chopina w Warszawie

W przypadku przekroczenia bezpłatnego czasu postoju opłat za korzystanie ze strefy Kiss&Fly dokonuje się przy szlabanie wyjazdowym (tylko do kwoty 100 PLN w systemie płatności zbliżeniowej) lub w kasach automatycznych zlokalizowanych przed wejściem do terminala. W kasach można płacić gotówką oraz kartami kredytowymi i płatniczymi.
 

Czas parkowania Cena brutto
każda rozpoczęta godzina 14 zł
1 dzień 140 zł
2 dni 220 zł
3 dni 300 zł
4 dni 380 zł
5 dni 460 zł
6 dni 500 zł
7 dni 540 zł
8 dni 580 zł
9 dni 620 zł
10 dni 660 zł
11 dni 700 zł
12 dni 740 zł
13 dni 780 zł
14 dni 820 zł
15 dni 860 zł
każdy kolejny rozpoczęty dzień 20 zł
Uwagi i pozostałe opłaty Za pierwszy dzień opłata naliczana jest po rozpoczęciu 10 godziny parkowania.
Każdy dzień pobytu liczony jest w systemie 24 godzinnym, a nie kalendarzowym.
Opłaty za kolejne dni naliczane są za każdy rozpoczęty dzień.

Opłata za odholowanie w przypadku złamania regulaminu parkingu - 500zł
Opłata za każdą rozpoczętą dobę przechowania pojazdu odholowanego - 70zł
Opłata w przypadku odstąpienia od odholowania - 250zł
Opłata dodatkowa za pozostawienie pojazdu w miejscu niedozwolonym do parkowania - 500zł (nie obowiązuje w przypadku odholowania pojazdu)

Opłata dodatkowa za zgubiony bilet parkingowy w przypadku, gdy na podstawie systemu parkingowego nie można ustalić rzeczywistego czasu parkowania - 120zł

PRZY REZERWACJI ONLINE - Opłata w kasie po przekroczeniu czasu rezerwacji online - 70zł/każdy rozpoczęty dzień
Regulamin

RE-PARKING-03 Korzystanie z parkingów P1, P2, P3, P4, P5, P6, P8, P9, P13, P14, P16, P20, P21, P31, P32, P33, P34, VIP, TAXI

Powyższy cennik dotyczy opłat w kasach parkingowych. Wysokość opłat w rezerwacji online pokazywana jest przez system przed potwierdzeniem zakupu i jest uzależniona od stopnia zajętości parkingu. Z uwagi na sezonową dużą zajętość na parkingach rekomendujemy korzystanie z systemu online gwarantującego rezerwację miejsca na okres postoju.

Opłat za korzystanie z parkingów P1, P2 dokonuje się w kasach automatycznych na podstawie biletów parkingowych pobieranych przy wjeździe. Kasy zlokalizowane są przed wejściem na parkingi. W kasach można płacić gotówką oraz kartami kredytowymi i płatniczymi.

Pojazdy powyżej 2 metrów wysokości (dotyczy parkingów P1 i P2) lub ważące powyżej 1,8 tony (dotyczy parkingu P1) mogą korzystać wyłącznie z parkingu P4.

 

Czas parkowania Cena brutto
do 1 godziny 35 zł
Każda kolejna rozpoczęta godzina 15 zł
1 dzień 230 zł
2 dni 310 zł
3 dni 390 zł
4 dni 470 zł
5 dni 550 zł
6 dni 600 zł
7 dni 650 zł
8 dni 700 zł
9 dni 750 zł
10 dni 800 zł
11 dni 850 zł
12 dni 900 zł
13 dni 950 zł
14 dni 1000 zł
15 dni 1050 zł
Każdy kolejny rozpoczęty dzień 20 zł
Uwagi i pozostałe opłaty Każdy dzień pobytu liczony jest w systemie 24 godzinnym, a nie kalendarzowym.
Za pierwszy dzień opłata naliczana jest po rozpoczęciu 14 godziny parkowania.
Opłaty za kolejne dni naliczane są za każdy rozpoczęty dzień.

Opłata za odholowanie w przypadku złamania regulaminu parkingu - 500zł
Opłata za każdą rozpoczętą dobę przechowania pojazdu odholowanego - 70zł
Opłata w przypadku odstąpienia od odholowania - 250zł
Opłata dodatkowa za pozostawienie pojazdu w miejscu niedozwolonym do parkowania - 500zł (nie obowiązuje w przypadku odholowania pojazdu)
Opłata dodatkowa za zgubiony bilet parkingowy w przypadku, gdy na podstawie systemu parkingowego nie można ustalić rzeczywistego czasu parkowania - 120zł

PRZY REZERWACJI ONLINE - Opłata w kasie po przekroczeniu czasu parkowania rezerwacji online - 90zł/każdy rozpoczęty dzień
Regulamin

RE-PARKING-03 Korzystanie z parkingów P1, P2, P3, P4, P5, P6, P8, P9, P13, P14, P16, P20, P21, P31, P32, P33, P34, VIP, TAXI

Powyższy cennik dotyczy opłat w kasach parkingowych. Wysokość opłat w rezerwacji online pokazywana jest przez system przed potwierdzeniem zakupu i jest uzależniona od stopnia zajętości parkingu. Z uwagi na sezonową dużą zajętość na parkingach rekomendujemy korzystanie z systemu online gwarantującego rezerwację miejsca na okres postoju.

Parking oferuje najwyższy standard w ofercie Lotniska Chopina. Jest to bardzo dogodnie zlokalizowany parking posiadający 58 przestronnych miejsc parkingowych. Bilet parkingu Premium jest jednocześnie voucherem fast track, tzn. uprawnia do skorzystania z szybkiej ścieżki kontroli bezpieczeństwa (jedna osoba wraz z dzieckiem do 13 lat; dodatkowe vouchery w cenie 30 zł/szt. można dokupić u dyspozytora parkingu).

Opłat za korzystanie z parkingu Premium dokonuje się w kasie automatycznej na podstawie biletów parkingowych pobieranych przy wjeździe. Kasa zlokalizowana jest na parkingu. W kasie można płacić gotówką oraz kartami kredytowymi i płatniczymi.


Czas parkowania Cena brutto
1 dzień 120 zł
2 dni 200 zł
3 dni 280 zł
4 dni 350 zł
5 dni 420 zł
6 dni 440 zł
7 dni 460 zł
8 dni 480 zł
9 dni 500 zł
10 dni 520 zł
11 dni 540 zł
12 dni 560 zł
13 dni 580 zł
14 dni 600 zł
15 dni 620 zł
każdy kolejny rozpoczęty dzień 20 zł
Uwagi i pozostałe opłaty Każdy dzień pobytu liczony jest w systemie 24 godzinnym, a nie kalendarzowym.
Opłaty za kolejne dni naliczane są za każdy rozpoczęty dzień.

Opłata za odholowanie w przypadku złamania regulaminu parkingu - 500zł
Opłata za każdą rozpoczętą dobę przechowania pojazdu odholowanego - 70zł
Opłata w przypadku odstąpienia od odholowania - 250zł
Opłata dodatkowa za pozostawienie pojazdu w miejscu niedozwolonym do parkowania - 500zł (nie obowiązuje w przypadku odholowania pojazdu)

Opłata dodatkowa za zgubiony bilet parkingowy w przypadku, gdy na podstawie systemu parkingowego nie można ustalić rzeczywistego czasu parkowania - 120zł
Regulamin

RE-PARKING-03 Korzystanie z parkingów P1, P2, P3, P4, P5, P6, P8, P9, P13, P14, P16, P20, P21, P31, P32, P33, P34, VIP, TAXI


Parking długoterminowy P3 przeznaczony jest dla kierowców parkujących na okres co najmniej jednego dnia.

Opłat za korzystanie z parkingu P3 dokonuje się w kasach automatycznych na podstawie biletów parkingowych pobieranych przy wjeździe. Kasy zlokalizowane są przy wyjeździe z parkingu. W kasach można płacić gotówką oraz kartami kredytowymi i płatniczymi.
 

Czas parkowania Cena brutto
1 dzień 220 zł
2 dni 250 zł
3 dni 280 zł
4 dni 300 zł
5 dni 320 zł
6 dni 340 zł
7 dni 360 zł
8 dni 380 zł
9 dni 400 zł
10 dni 420 zł
11 dni 440 zł
12 dni 460 zł
13 dni 480 zł
14 dni 500 zł
15 dni 520 zł
każda kolejna rozpoczęta doba 20 zł
Uwagi i pozostałe opłaty Każdy dzień pobytu liczony jest w systemie 24 godzinnym, a nie kalendarzowym.
Opłaty za kolejne dni naliczane są za każdy rozpoczęty dzień.

Opłata za odholowanie w przypadku złamania regulaminu parkingu - 500zł
Opłata za każdą rozpoczętą dobę przechowania pojazdu odholowanego - 70zł
Opłata w przypadku odstąpienia od odholowania - 250zł
Opłata dodatkowa za pozostawienie pojazdu w miejscu niedozwolonym do parkowania - 500zł (nie obowiązuje w przypadku odholowania pojazdu)
Opłata dodatkowa za zgubiony bilet parkingowy w przypadku, gdy na podstawie systemu parkingowego nie można ustalić rzeczywistego czasu parkowania - 120zł

PRZY REZERWACJI ONLINE - Opłata w kasie po przekroczeniu czasu parkowania rezerwacji online - 50zł/każdy rozpoczęty dzień
Regulamin

RE-PARKING-03 Korzystanie z parkingów P1, P2, P3, P4, P5, P6, P8, P9, P13, P14, P16, P20, P21, P31, P32, P33, P34, VIP, TAXI

Powyższy cennik dotyczy opłat w kasach parkingowych. Wysokość opłat w rezerwacji online pokazywana jest przez system przed potwierdzeniem zakupu i jest uzależniona od stopnia zajętości parkingu. Z uwagi na sezonową dużą zajętość na parkingach rekomendujemy korzystanie z systemu online gwarantującego rezerwację miejsca na okres postoju.

Parking długoterminowy P4 przeznaczony jest dla kierowców parkujących na okres co najmniej jednego dnia. Parking jest całodobowo strzeżony.

Opłat za korzystanie z parkingu P4 dokonuje się w kasach automatycznych na podstawie biletów parkingowych pobieranych przy wjeździe. Kasy zlokalizowane są przy wyjeździe z parkingu. W kasach można płacić gotówką oraz kartami kredytowymi i płatniczymi.

 
Czas parkowania Cena brutto
15 minut 10 zł
1 godzina 30 zł
każda kolejna rozpoczęta godzina 30 zł
opłata maksymalna za dobę 240 zł
UWAGA:

Prosimy opłacić bilet w kasie automatycznej przed wejściem do pojazdu (po opłaceniu biletu 5 minut na wyjazd).

Postój na bilet jednorazowy dozwolony jest wyłącznie poza miejscami 2-15.
 
Regulamin

RE-PARKING-03 Korzystanie z parkingów P1, P2, P3, P4, P5, P6, P8, P9, P13, P14, P16, P20, P21, P31, P32, P33, P34, VIP, TAXI

 

Faktura VAT za parkowanie na Lotnisku Chopina w Warszawie wystawiana jest na podstawie potwierdzenia dokonania płatności (paragonu) drukowanego w kasie automatycznej po opłaceniu biletu parkingowego. W celu otrzymania faktury VAT należy zgłosić się do obsługi parkingu do Dyspozytorni, które znajdują się:
- na parkingach wielopoziomowych P1 i P2 - na poziomie 1 w sektorach F,
- na parkingu dobowym P4 - przy wyjeździe.

Dyspozytornie pracują przez całą dobę.

O fakturę VAT można również wnioskować pisemnie – należy przesłać paragon wraz z danymi do faktury na adres:
Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”
Biuro Parkingów
ul. Komitetu Obrony Robotników 49
02-146 Warszawa

Wysłany paragon musi być oryginałem potwierdzenia dokonania płatności. Nie ma możliwości wystawienia faktury VAT na podstawie zgłoszenia mailowego ani skanu, kserokopii bądź kopii paragonu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem: fakturyparking@a-cs.pl.


Czas parkowania Cena brutto
każda rozpoczęta godzina 6 zł
opłata maksymalna za dobę 60 zł
Uwagi i pozostałe opłaty Opłata za odholowanie w przypadku złamania regulaminu parkingu - 500zł
Opłata za każdą rozpoczętą dobę przechowania pojazdu odholowanego - 70zł
Opłata w przypadku odstąpienia od odholowania - 250zł
Opłata dodatkowa za pozostawienie pojazdu w miejscu niedozwolonym do parkowania - 500zł (nie obowiązuje w przypadku odholowania pojazdu)
Opłata dodatkowa za zgubiony bilet parkingowy w przypadku, gdy na podstawie systemu parkingowego nie można ustalić rzeczywistego czasu parkowania - 120złInformacji w zakresie możliwości nawiązania współpracy, warunków finansowych i cenników dla firm zainteresowanych w świadczeniu usług wynajmu samochodów na Lotnisku Chopina udziela:

Biuro Handlowe
E-mail: terminal@ppl.pl