Strefa Kiss&Fly

Czas parkowania Cena brutto
do 7 min. 0 zł *
7 - 15 min. 30 zł
powyżej 15 min. 1 zł / 1 min.
* nie obowiązuje przy ponownym wjeździe do strefy w czasie krótszym niż 30 min.

Zakaz pozostawiania samochodu bez nadzoru pod rygorem odholowania na koszt wlaściciela pojazdu (opłata 500zł)
 

Regulamin KISS & FLY


Parkingi P1, P2 (wielopoziomowe)


Opłat za korzystanie z parkingów dokonuje się w kasach automatycznych na podstawie biletów parkingowych pobieranych przy wjeździe. Kasy zlokalizowane są przed wejściem na parking. W kasach automatycznych można płacić gotówką oraz kartami kredytowymi i płatniczymi.

Pojazdy powyżej 2 metrów wysokości moga korzystać wyłącznie z parkingu P4 lub parkingu autokarowego.

Czas parkowania Cena brutto
do 30 min. 5 zł
od 30 min. - do 1 godziny 10 zł
kolejna kolejna rozpoczęta godzina, maks. do 8 godzin 10 zł
jedna doba 80 zł
dwie doby 160 zł
trzy doby 240 zł
cztery doby 320 zł
pięć dób 400 zł
6 - 10 dób  (oferta długoterminowa) 180 zł
11 - 15 dób  (oferta długoterminowa) 230 zł
każda kolejna rozpoczęta doba 20 zł

Regulamin korzystania z parkingów P1,p2


Parking długoterminowy P4 (terenowy)

Parking długoterminowy P4 przeznaczony jest dla kierowców parkujących na okres co najmniej jednego dnia. Parking jest całodobowo strzeżony.

Opłat za korzystanie z parkingów dokonuje się w kasach automatycznych na podstawie biletów parkingowych pobieranych przy wjeździe. Kasy zlokalizowane są przy wyjeździe z parkingu. W kasach automatycznych można płacić gotówką oraz kartami kredytowymi i płatniczymi.

Czas parkowania Cena brutto
jedna doba 70 zł
dwie doby 110 zł
każda kolejna rozpoczęta doba 10 zł

Regulamin korzystania z parkingu P4

 

Parking autokarowy dla klientów indywidualnych


Opłaty za postój na parkingu autokarowym, dla klientów indywidualnych, naliczane są według poniższego cennika:

Opłata za parkowanie do 15 minut: 8 zł
Opłata za parkowanie od 15 minut do 1 godziny: 24 zł
Opłata za parkowanie w każdej następnej rozpoczętej godzinie: 24 zł
Opłata maksymalna za dobę: 240 zł

UWAGA:

Prosimy opłacić bilet w kasie automatycznej przed wejściem do pojazdu.
Prosimy opuścić parking w 15 minut po opłaceniu biletu.
Postój na bilet jednorazowy dozwolony wyłącznie poza miejscami 2-15.