Straż Ochrony Lotniska realizuje zadania zgodnie z poniższym cennikiem.

Wyszczególnienie Cena netto
Opłata za każde rozpoczęte 15 minut 150 zł
Wyszczególnienie Cena netto
Opłata za każde rozpoczęte 15 minut 100 zł
Wyszczególnienie Cena netto
Opłata za każde rozpoczęte 15 minut 50 zł
Wyszczególnienie Cena netto
Opłata za każde rozpoczęte 30 minut 340 zł
Wyszczególnienie Cena netto
Opłata za każde rozpoczęte 30 minut 280 zł

Ceny netto. Do powyższych opłat dolicza się stawkę podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa.