Straż Ochrony Lotniska realizuje zadania na terenie warszawskiego portu lotniczego zgodnie z poniższym cennikiem.


Wyszczególnienie Cena netto
Opłata za każde rozpoczęte 15 minut
/nie dotyczy firm, którym PPL zleca wykonanie prac na terenie lotniska/
100 zł
Wyszczególnienie Cena netto
Opłata za każde rozpoczęte 30 minut

Asysta wykonywana jest na rzecz podmiotów zewnętrznych. Nie dotyczy firm, którym PPL zleca wykonanie usług na terenie Lotniska Chopina.
280 zł
Wyszczególnienie Cena netto
Opłata za każde rozpoczęte 30 minut

* Usługa jest wykonywana na rzecz firm handlingowych
280 zł
Wyszczególnienie Cena netto
Opłata za każde rozpoczęte 15 minut 150 zł
Wyszczególnienie Cena netto
Opłata za każde rozpoczęte 15 minut 50 zł
Wyszczególnienie Cena netto
Opłata za każde rozpoczęte 30 minut 340 zł

Ceny netto. Do powyższych opłat dolicza się stawkę podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa.