Straż Ochrony Lotniska realizuje zadania na terenie warszawskiego portu lotniczego zgodnie z poniższym cennikiem.


Wyszczególnienie Cena netto
Opłata za każde rozpoczęte 15 minut 150 zł
Wyszczególnienie Cena netto
Opłata za każde rozpoczęte 15 minut 50 zł
Wyszczególnienie Cena netto
Opłata za każde rozpoczęte 30 minut 340 zł
Wyszczególnienie Cena netto
Opłata za każde rozpoczęte 15 minut
/nie dotyczy firm, którym PPL zleca wykonanie prac na terenie lotniska/
100 zł
Wyszczególnienie Cena netto
Opłata za każde rozpoczęte 30 minut
/nie dotyczy firm, którym PPL zleca wykonanie prac na terenie lotniska/
280 zł
Wyszczególnienie Cena netto
Opłata za każde rozpoczęte 30 minut

*usługa wykonywana na rzecz firm handlingowych
280 zł

Ceny netto. Do powyższych opłat dolicza się stawkę podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa.