W celu zapewnienia sprawnej obsługi wjazdu ambulansów medycznych do strefy zastrzeżonej Lotniska Chopina w Warszawie konieczne jest przestrzeganie niniejszych zasad:
 
 
 1. Na 6 h przed planowaną operacją lotniczą agent obsługi naziemnej zgłasza do Dyżurnego Operacyjnego Portu planowany wjazd ambulansu medycznego do strefy zastrzeżonej lotniska.
  1. Zgłoszenie powinno być przekazane w formie pisemnej zgodnie z formularzem znajdującym się tutaj
    
 2. W przypadku odlotu, pasażer może zostać wpuszczony na teren strefy zastrzeżonej lotniska wyłącznie na podstawie ważnej karty pokładowej lub jej odpowiednika.
   
 3. Po dokonaniu odprawy biletowo bagażowej pasażera, zespół medyczny ambulansu kieruje się na bramę nr 1, gdzie poddawany jest procedurom kontroli bezpieczeństwa oraz kontroli dostępu.
   
 4. W przypadku przylotu, zespół medyczny ambulansu kieruje się bezpośrednio na bramę nr1, gdzie poddawany jest procedurom kontroli bezpieczeństwa oraz kontroli dostępu.
   
 5. Każdorazowe przekroczenie granicy strefy zastrzeżonej przez osoby nie będące pasażerami odbywa się na podstawie przepustek jednorazowych wydawanych przez Biuro Bezpieczeństwa i Ochrony na bramie nr 1.
   
 6. Po przekroczeniu granicy strefy zastrzeżonej, ambulans udaje się pod samolot w asyście SOL.
   
 7. Niniejsze zasady obowiązują również w przypadku wjazdu ambulansu medycznego związanego z transportem organów do transplantacji realizowanym przez lot General Aviation. Agent obsługi naziemnej lub linia lotnicza zgłasza każdorazowo taki wjazd podając wymagane dane. Zgłoszenie wjazdu nie musi być dokonane 6 godzin przed planowaną operacją lotniczą jednak najwcześniej jak to jest możliwe.
   
 8. W sytuacji gdy zespół medyczny dociera na lotnisko z zamiarem odbycia lotu bez transportu organu, zobowiązany jest poddać się procedurze kontroli dostępu i kontroli bezpieczeństwa w terminalu pasażerskim zgodnie z zasadami obowiązującymi pasażerów.
   
 9. Dane kontaktowe:
  1. Dyżurny Operacyjny Portu – fax 22 650 22-55 lub dpwaw@polish-airports.com, tel. 22 650 15 55
  2. Lotnisko Ratownictwo Medyczne: 22 650 24-44, 22 650 26-01
    
 10. Asysta SOL podlega opłacie zgodnej z cennikiem usług pozalotniczych Lotniska Chopina [link].

UWAGA: w przypadku gdy pasażer wymagający nieprzerwanej opieki medycznej podczas transportu, wyląduje na Lotnisku Chopina w Warszawie oraz nie zgłosi się po niego żaden zespół medyczny z poza lotniska, AON powiadamia o tym fakcie Lotniskowy Zespół Medyczny i przekazuje pasażera pod opiekę tego zespołu.