W związku z wydarzeniem, jakie miało miejsce dziś nad ranem na terenie Lotniska Chopina w Warszawie, Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” informuje.
Komunikat Portów Lotniczych
1. P.P. „Porty Lotnicze”, które zgodnie z prawem zarządza Lotniskiem Chopina w Warszawie, odpowiedzialne jest za zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego zarówno bezpośrednio na terenie portu, jaki i na terenach przylegających oddanych w administrowanie (bezpośrednie drogi dojazdowe do terminala lotniska, parkingi, miejsca postojowe, rampy rozładunkowe etc.). W tym celu zarządzający portem ustalił zasady, których celem jest realizacja celów wskazanych powyżej, co ma zapewnić stosowny ład na terenie lotniska. Zasady te przewidują m.in. zakaz prowadzenia działalności reklamowej i marketingowej, w tym tej z zakresu marketingu politycznego, bez wiedzy i zgody zarządzającego Lotniskiem Chopina.

2. W trakcie porannej konferencji prasowej kandydata na prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, którą bez wiedzy i zgody zarządzającego Lotniskiem Chopina zorganizowano na nitce dojazdowej do strefy przylotów terminala portu, doszło do rażącego złamania tych zasad, a także respektowanych dotychczas przez media zasad filmowania i fotografowania na terenie portu.

3. Z całą stanowczością sprzeciwiamy się samowoli każdego, kto łamie, lekceważy lub wypacza zasady, których stosowanie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie tak ważnego obiektu, jak największy port lotniczy w Polsce, tym bardziej jeśli działania te mają służyć instrumentalnemu wykorzystaniu Lotniska Chopina do realizacji własnych celów politycznych.

4. Podkreślamy, że zasady te stosowane są rygorystycznie wobec wszystkich podmiotów, instytucji i organizacji, w tym również tych o charakterze stricte politycznym. Wyraz tego władze portu dały kilka dni temu, kiedy to odmówiono zgody na zorganizowanie konferencji prasowej komitetowi wyborczemu kandydata na prezydenta Warszawy wiceministra Patryka Jakiego. W tym przypadku sztab wyborczy kandydata zastosował się do decyzji zarządzającego. Do decyzji zastosowały się również inne sztaby wyborcze.

5. Dziś nad ranem w trakcie konferencji prasowej Rafała Trzaskowskiego doszło do jeszcze jednego incydentu. Mianowicie autobus miejski, którym poruszali się członkowie sztabu wyborczego kandydata, a także zaproszeni na wydarzenie przedstawiciele mediów, na ok. 20 min. zablokował pas drogowy przylegający do terminala Lotniska Chopina (przystanek autobusowy, nitka C). W efekcie tego złamano zasady ruchu drogowego (nieuprawniony postój w miejscu do tego nieprzeznaczonym),  bezpieczeństwa portu (wprowadzenie w strefę bezpośrednio przylegającą do terminala pojazdu dużych rozmiarów wraz z zorganizowaną grupą pasażerów w celach innych niż transportowe (przewóz podróżnych niekorzystających z usług portu miejskim środkiem transportu). Ponadto wprowadzono w błąd służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo portu, a także policję ustawiając pojazd na światłach awaryjnych, co sugerowało awarię/usterkę autobusu i co dodatkowo utrudniało możliwość realizowania swoich obowiązków kierowcom innych autobusów miejskich, którzy w wyniku zablokowania przystanku przez pojazd sztabu wyborczego zmuszeni byli zatrzymywać się przed wyznaczonym przystankiem.

6. Zarządzający Lotniskiem Chopina stanowczo sprzeciwia się działaniom opisanym powyżej i wskazuje, że absolutnym priorytetem wszystkich, nie tylko pracowników portu, służb i instytucji państwowych czy formacji ochronnych, powinna być troska o zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa i porządku publicznego, których obowiązywanie ma na celu zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa podróżnych korzystających z usług portu. Zasady te dotyczyć powinny absolutnie wszystkich z osobami publicznymi piastującymi ważne funkcje polityczne czy społeczne włącznie. 
 

Powrót