Przelot małego samolotu pomiarowego, który wywołał 20-minutowe utrudnienia w ruchu lotniczym na Lotnisku Chopina, nie spowodował większych problemów w funkcjonowaniu portu i obsłudze pasażerów.
Chwilowe utrudnienia związane z przelotem małego samolotu pomiarowego
We wtorek, 7 sierpnia, w godzinach wieczornych przez około 20 minut wstrzymane były operacje lotnicze na warszawskim lotnisku. Było to spowodowane przelotem pomiarowym lekkiego samolotu fotogrametrycznego, którego pojawienie się spowodowało krótkotrwałe utrudnienia w ruchu. W efekcie tego opóźnionych zostało łącznie 25 rejsów (starty i lądowania). Średni czas opóźnień wyniósł ok. 30 minut.

Wszystkie procedury lotniskowe, które zostały uruchomione w trakcie tego zdarzenia zadziałały bez zarzutu, a prócz wspomnianych opóźnień, sytuacja w żaden sposób nie dotknęła pasażerów.

Na wniosek PPL, zarządzającego Lotniskiem Chopina, wyjaśnieniem sprawy zajmują się policja i prokuratura.

Powrót