20 kwietnia br. zostało podpisane porozumienie w sprawie współpracy na rzecz osób niepełnosprawnych pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze” pod patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Pani Elżbiety Rafalskiej oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych - Pana Krzysztofa Michałkiewicza.
 
Porozumienie na rzecz osób niepełnosprawnych pomiędzy PFRON i PPL
- Dokument ten wpisuje się w realizowany przez Fundusz Program Partnerski, który ma na celu poprawienie sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce. Z jednej strony chodzi o to, by łatwiej im było odnaleźć się na rynku pracy, aby przedsiębiorcy widzieli ich w swoich zespołach, zaś z drugiej strony, by administracja państwowa i spółki Skarbu Państwa widziały w nich swoich partnerów – mówi prezes Funduszu Robert Kwiatkowski.

Do tej pory Fundusz podpisał porozumienia w sprawie działań na rzecz osób niepełnosprawnych m.in. z Poczta Polską, Bankiem Pocztowym, SGH, Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych oraz TVP S.A.

Porozumienie PFRON z Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze” przewiduje m.in.: realizację działań, które mają na celu zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, poprawienie dostępności architektonicznej i funkcjonalnej obiektów i usług PPL dla potrzeb osób niepełnosprawnych, szkolenie pracowników dotyczące kontaktów z osobami niepełnosprawnymi w zakresie ich zatrudniania, jak i podnoszenia jakości usług pasażerów oraz popularyzowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

- Stale poszerzamy udogodnienia skierowane do osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Dążymy do wyeliminowania wszelkich niedogodności oraz stworzenia jak najlepszych warunków pracy w przyszłości – zapewnia Mariusz Szpikowski, naczelny dyrektor Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”, które zarządza Lotniskiem Chopina w Warszawie.

W 2015 roku, jako pierwszy obiekt dworcowy w Polsce, Lotnisko Chopina w Warszawie otrzymało certyfikat OBIEKT BEZ BARIER Fundacji Integracja. Port wyróżniono za ułatwianie podróżowania wszystkim osobom o ograniczonej sprawności ruchowej, a także niesłyszącym i niewidomym. W 2016 r. port otrzymał natomiast tytuł IDOLA wśród instytucji i firm przyjaznych osobom niewidomym. Uznanie zyskały udźwiękowione mapy tyflograficzne, ułatwiające poruszanie się po lotnisku.
 

Powrót