W najbliższy wtorek 12 maja w polskiej przestrzeni powietrznej i morskiej oraz na Lotnisku Chopina w Warszawie przeprowadzone zostanie ćwiczenie taktyczno-specjalne przeciwdziałania atakom terrorystycznym z powietrza i morza oznaczone kryptonimem RENEGADE – KAPER.
Celem ćwiczenia jest sprawdzenie procedur współdziałania oraz przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym z powietrza i morza. Scenariusz ćwiczenia zakłada m.in. przechwycenie w locie statku powietrznego opanowanego przez terrorystów i zmuszenie go do lądowania na Lotnisku Chopina.

Ćwiczenie zostało tak przygotowane, aby hipotetyczne zdarzenia scenariusza były jak najbardziej zbliżone do rzeczywistości i zostały odwzorowane w realnym życiu, dając możliwość faktycznego działania ćwiczącym. Wiąże się to realnymi oznakami wystąpienia ataku terrorystycznego a także zaangażowaniem służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz porządek publiczny. Jednocześnie w ramach ćwiczenia zostanie przeprowadzony trening powszechnego alarmowania i ostrzegania ludności w wybranych regionach kraju.

W ćwiczenie zaangażowane są zarówno Siły Zbrojne RP jak i struktury układu pozamilitarnego, które wykonując swoje zadania mają wpływ na bezpieczeństwo w kraju: Dowództwo Operacyjne RSZ z podporządkowanymi centrami i ośrodkami, Dowództwo Generalne RSZ z podległymi jednostkami, Żandarmeria Wojskowa, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Policja, Straż Graniczna, Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, Polskie Linie Lotnicze LOT, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Centrum Antyterrorystyczne ABW, Urząd Morski oraz administracja rządowa.

Powrót