Eksperci Portów Lotniczych wyłonili 15 rozwiązań, które zakwalifikowały się do finału organizowanych wspólnie z Agencją Rozwoju Przemysłu „Warsztatów Innowacyjnych Pomysłów”. Firmy, które zaproponowały najciekawsze propozycje rozwiązań na wyzwania technologiczne, organizacyjne i infrastrukturalne Lotniska Chopina, zaprezentują je 10 stycznia podczas Gali Finałowej organizowanej w Warszawie.
Porty Lotnicze wyłoniły finalistów Warsztatów Innowacyjnych Pomysłów
Finaliści będą mieli możliwość bezpośredniej prezentacji zaproponowanych przez siebie rozwiązań. Przedstawiciele Portów Lotniczych wskażą pomysły, których realizacja najlepiej odpowiada potrzebom spółki. Wybrani pomysłodawcy zostaną zaproszeni do złożenia oferty na realizację swoich projektów.

Spośród nadesłanych rozwiązań do Gali Finałowej zakwalifikowały się projekty następujących firm:
 • 1. Firma Vatra S.A. z rozwiązaniem dla wyzwania nr 1 pn. „Elektrownia fotowoltaiczna lub inne alternatywne źródła energii dla Lotniska Chopina”;
 • 2. Firma ML System S.A. z rozwiązaniem dla wyzwania nr 1 pn. „Elektrownia fotowoltaiczna lub inne alternatywne źródła energii dla Lotniska Chopina”;
 • 3. Firma NMG S.A. z rozwiązaniem dla wyzwania nr 2 pn. „System/oprogramowanie do zliczania czasu przerw w dostawie energii elektrycznej”;
 • 4. Firma Sabur Sp. z o.o. z rozwiązaniem dla wyzwania nr 4 pn. „Inteligentny system sterowania oświetleniem”;
 • 5. Firma IT-COM Sp. z o.o. z rozwiązaniem dla wyzwania nr 10 pn. „Zaproponowanie nowych rozwiązań rozproszonego zasilania 400 Hz”;
 • 6. Firma Vatra S.A. z rozwiązaniem dla wyzwania nr 14 pn. „Optymalizacja pracy systemu wentylacji w halach/wykorzystanie ciepła odpadowego z wentylacji”;
 • 7. Firma Revolvent S.A. z rozwiązaniem dla wyzwania nr 16 pn. „Modernizacja wentylacji oddymiającej/zagospodarowanie zimnego powietrza”;
 • 8. Firma T-Mobile Polska S.A. z rozwiązaniem dla wyzwania nr 19 pn. „Systemy monitorowania i pomiaru przepustowości”;
 • 9. Firma SII Sp. z o.o. z rozwiązaniem dla wyzwania nr 27 pn. „Systemy informatyczne do zarządzania umowami najmu oraz procesu wystawiania faktur”;
 • 10. Firma GIS-Expert Sp. z o.o. z rozwiązaniem dla wyzwania nr 28 pn. „System Informacji Przestrzennej Lotniska Chopina”;
 • 11. Firma Autenti Sp. z o.o. z rozwiązaniem dla wyzwania nr 29 pn. „System Elektronicznego Obiegu Dokumentów”;
 • 12. Firma BIP Group S.A. z rozwiązaniem dla wyzwania nr 30 pn. „Model prognozowania przepływu pasażerów”;
 • 13. Firma Bilander Group Sp. z o.o. z rozwiązaniem dla wyzwania nr 31 pn. „Analiza wyników strefy komercyjnej”;
 • 14. Firma Transition Technologies S.A. z rozwiązaniem dla wyzwania nr 33 pn. „System do kompleksowego zarządzania dokumentacją operacyjną”;
 • 15. Firma Emtel System Sp. z o.o. z rozwiązaniem dla wyzwania nr 35 pn. „Kompleksowy system podejmowania decyzji Dyżurnego Operacyjnego Portu Lotniczego”.

W ramach naboru, który trwał od 10 listopada do 9 grudnia, nadesłano 66 rozwiązań dostosowanych do potrzeb Portów Lotniczych. Nabór skierowany był do wszystkich przedsiębiorców, w szczególności polskich start-upów oraz małych i średnich przedsiębiorstw, oferujących produkt lub usługę na indywidualnie określonym dla każdego wyzwania oczekiwanym poziomie gotowości technologicznej.

Wszystkim uczestnikom, którzy nadesłali swoje rozwiązania na „Warsztaty Innowacyjnych Pomysłów” serdecznie dziękujemy, finalistom gratulujemy przejścia do finału, a wszystkich zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach „Warsztatów Innowacyjnych Pomysłów”.
 

Powrót