W nocy z poniedziałku na wtorek (29-30 marca) wejdą w życie zmienione przepisy dotyczące  kwarantanny dla podróżujących. Wszyscy wracający do kraju samolotem kierowani będą na kwarantannę, którą w przypadku przylatujących ze strefy Non Schengen uchyli wyłącznie negatywny wynik testu na COVID-19 wykonany w Polsce. Na Lotnisku Chopina w Warszawie można wykonać test na koronawirusa jeszcze przed opuszczeniem terminala.
Nowe zasady dotyczące kwarantanny po przylocie do Polski
ENGLISH VERSION


Nowe zasady dotyczące odbywania kwarantanny po przylocie do kraju wprowadzane zostały w związku z trudną sytuacją epidemiczną i będą obowiązywać zarówno podróżnych wracających ze strefy Schengen, jak i spoza niej.
 
Przyloty z Schengen
 
Podróżni przylatujący na Lotnisko Chopina ze strefy Schengen zwolnieni są z obowiązkowej kwarantanny, jeśli posiadają negatywny wynik testu w języku polskim lub angielskim, wykonany w ciągu 48 godzin przed przekroczeniem granicy i okażą jego wynik na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej.
 
Na Lotnisku Chopina istnieje też możliwość wykonania testu w kierunku COVID-19 jeszcze przed kontrolą Straży Granicznej. Jeśli podróżny przed wyjściem do strefy ogólnodostępnej nie dysponuje negatywnym wynikiem testu, jest obowiązany podać funkcjonariuszowi wszelkie dane niezbędne do nałożenia obowiązku odbycia kwarantanny – adresu zamieszkania lub miejsca pobytu, w którym odbędzie kwarantannę oraz numeru telefonu kontaktowego.

Na Lotnisku Chopina pasażerowie Schengen mogą skorzystać z opcji testowania przed kontrolą Straży Granicznej, dzięki czemu unikną nałożenia kwarantanny. Na pasażerów, którzy w momencie kontroli nie posiadają wyniku testu, zostanie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej nałożona kwarantanna, z której zwolnienie będzie możliwe po uzyskaniu negatywnego wyniku testu wykonanego i wprowadzonego do systemu informatycznego Inspekcji Sanitarnej w terminie do 48h po przekroczeniu granicy.
 
Przyloty spoza Schengen
 
Osoby przylatujące na Lotnisko Chopina spoza strefy Schengen podlegają obowiązkowej kontroli Straży Granicznej, podczas której obowiązane są podać funkcjonariuszowi wszelkie dane niezbędne do nałożenia obowiązku odbycia kwarantanny – adresu zamieszkania lub miejsce pobytu oraz numeru telefonu kontaktowego, niezależnie od tego czy posiadają negatywny wynik testu wykonanego przed przekroczeniem granicy.
 
Kwarantannę skrócić może wyłącznie negatywny wynik testu w kierunku COVID-19 wykonany po przylocie do Polski i wysłany do systemu informatycznego sanepidu w ciągu 48 godzin.


Więcej informacji na temat testów na Lotnisku Chopina.

Powrót