Zgodnie z rekomendacjami Głównego Inspektoratu Sanitarnego, opracowanymi we współpracy z Urzędem Lotnictwa Cywilnego, Lotnisko Chopina przywróciło możliwość wejścia na teren Terminala osób witających bądź żegnających podróżnych, jak również osób, które chcą skorzystać m.in. z punktów usługowo-handlowych mieszczących się na terenie stołecznego portu.
Otwarcie Terminala Lotniska Chopina w Warszawie
Pamiętać jednak trzeba o obowiązujących zasadach dotyczących poruszania się po Terminalu oraz o przestrzeganiu obostrzeń sanitarnych.

Wymóg mierzenia temperatury

Wszystkim osobom wchodzącym do Terminala będzie mierzona temperatura przy użyciu kamer termowizyjnych. Osoby z objawami zarażenia koronawirusem (np. podwyższona temperatura ciała – 38 st. C i powyżej), które zostaną zidentyfikowane przez służby lotniskowe, nie zostaną wpuszczone na teren lotniska. Osobom, które mają objawy chorobowe, nie zaleca się przyjeżdżania na lotnisko.

Obowiązek zakrywania ust i nosa

Osoby wchodzące na teren Terminala zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa, aż do momentu opuszczenia budynku lotniska. Wszyscy użytkownicy Lotniska Chopina mają obowiązek reagować na brak stosowania środków ochrony indywidualnej przez osoby przebywające na terenie Lotniska.

Na terenie lotniska dopuszczalne jest stosowanie maseczek lub przyłbic.

Utrzymany zostaje również obowiązek zachowania odpowiedniego dystansu, zwłaszcza w strefach kolejkowania. Ułatwi to odpowiednie oznakowanie w Terminalu.

Nowe zasady poruszania się po Terminalu

Osoby odprowadzające i pasażerowie mogą skorzystać z dwóćh wejść do budynku w strefie CDE  i jednego w strefie AB na poziomie odlotów. Dla osób wychodzących dostępne jest jedno wyjście w strefie CDE.

Na poziomie przylotów znajduje się po jednym wejściu w każdej ze stref, jak również po jednym osobnym wyjściu.

Co ważne, wewnątrz Terminala pozostaje wstrzymana możliwość poruszania się pomiędzy poziomami odlotów i przylotów, zgodnie z wytycznymi EASA (ang. European Union Aviation Safety Agency) oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Do dyspozycji pasażerów pozostają windy i klatki schodowe na zewnątrz budynku.

Łącznik ze stacji kolejowej do Terminalu wciąż pozostaje wyłączony z użytku.

Wejście dla pracowników lotniska dostępne jest na poziomie przylotów – Przyloty 1.

Najbliższy czynny taras widokowy ponownie w Warszawie

Specjalnie z myślą o fanach lotnictwa ponownie został uruchomiony taras widokowy. Czynny jest w godzinach 6.00-22.00. Na tarasie obowiązują ogólnie przyjęte zasady sanitarne – obowiązek zakrywania nosa i ust, jak również zalecana jest dezynfekcja dłoni. W tym celu dostępne są dozowniki z płynem do dezynfekcji.

Ponadto, w strefie zastrzeżonej uruchomione zostały palarnie. Ze względów epidemicznych jednorazowo w strefach dla palaczy może przebywać tylko jedna osoba.


English version

Powrót