Od środy, 15 lipca br., Salon Preludium Lotniska Chopina wznawia swoją działalność na nowych zasadach zgodnych z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Lotnisko Chopina – Salon Preludium ponownie otwarty
Wprowadzone obostrzenia sanitarne mają na celu zapewnienie jak największego bezpieczeństwa klientom, jak również personelowi. Przed wejściem do Salonu wymagana jest dezynfekcja rąk w jednym z punktów z dozownikami płynu antybakteryjnego. Koniecznością jest zachowanie dystansu fizycznego wynoszącego minimum 1,5-metra. Ponadto obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania nosa oraz ust przez Pasażerów przebywających w Salonie (za wyjątkiem spożywania posiłku przy stoliku). Z kolei personel jest zobowiązany do wykonywania swoich obowiązków w przy zachowaniu wszelkich zasad higieny – praca w jednorazowych rękawiczkach i maseczkach zakrywających usta i nos.

W Salonie część miejsc wyłączono z użytku, co zostało podyktowane wprowadzeniem wymaganego odstępu między stolikami, których blaty, jak i powierzchnie wspólne są regularnie dezynfekowane. Dodatkowo przy jednym stoliku mogą przebywać jedynie rodziny, osoby zamieszkujące wspólne gospodarstwo domowe lub podróżujące razem.

Zlikwidowano bufety samoobsługowe, a posiłki i napoje (w zamkniętych opakowaniach lub nakryte) są serwowane wyłącznie przez personel. Prasa jest dostępna nieodpłatnie jedynie w wersji elektronicznej.

Na wyżej wymienionych zasadach i obostrzeniach sanitarnych funkcjonuje także Strefa VIP Line z Salonami VIP.
 

Powrót